Technická podpora – Kontaktný formulár


Záručný a pozáručný servis výrobkov OKI pre SR zabezpečujú servisné strediská:
EMM, spol. s r. o.  
Sekurisova ul. č. 16, 841 02 Bratislava 42 
tel.: +421 (2) 321 13 777, voľba č. 4
Pracovná doba: pondelok - piatok, 8:00 - 16:00 hod.
 
Cinema+ spol. s r. o.,
Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica 
tel.: +421 48 4700 208 
 
IKARO s.r.o.
Sídlo spoločnosti 
Okružná 32, 080 01 Prešov 
tel.: +421 51 7724 505
  
PosAm, s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava 3, tel.: +421 2 4923 9387 
Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421 48 4714 343 
 
Servisné strediská môžete kontaktovať telefonicky, ďalej môžete poslať dotaz na e-mail info@oki.sk  alebo prostredníctvom formulára nižšie.
 
Skôr ako sa obrátite na spoločnosť OKI, je potrebné mať k dispozícii nasledujúce informácie:
1.) model tlačiarne OKI (napr. C511), 
2.) sériové číslo tlačiarne.
 
 
Ak sa problém týka kvality tlače, uistite sa, že máte: 
a.) príklad problému, 
b.) vytlačenú mapu ponuky, 
c.) vytlačenú skúšobnú stránku farieb CMYK. 

*označuje povinné pole

UVEĎTE ADRESU, KDE SA TLAČIAREŇ NACHÁDZA

PODROBNOSTI ŽIADOSTI O TECHNICKÚ PODPORU

UVEĎTE ÚPLNÝ OPIS VAŠEJ ŽIADOSTI O PODPORU VRÁTANE CHYBOVÝCH HLÁSENÍ ZOBRAZENÝCH NA TLAČIARNI

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube

Copyright ©1995 – 2017 Oki Data Corporation. Všetky práva vyhradené