Novinky o spotrebnom materiáli

Originálny spotrebný materiál OKI: Ako si dávať pozor na falzifikáty

Spoločnosť OKI predstavuje nový hologramový štítok na obaloch originálneho spotrebného materiálu


Ako si dávať pozor na falzifikáty

Falšovaný spotrebný materiál môže byť nebezpečný a porušuje práva duševného vlastníctva. 
 
Často sa vydáva za originálny spotrebný materiál, ktorý môže ohroziť zdravie a bezpečnosť, pracovné prostredia a investície do tlačových zariadení. 
 
Na rozdiel od spotrebných materiálov, ktoré vyrába výrobca originálneho zariadenia, mnohé falšované produkty sú vyrábané v žalostných podmienkach so ziskom z predaja spojeným s organizovaným zločinom a terorizmom.
 
Je protizákonné vedome predávať, mať vo vlastníctve, použiť alebo distribuovať falošný zobrazovací spotrebný materiál.  

Na ochranu našich zákazníkov pridáva spoločnosť OKI na balenie svojho originálneho spotrebného materiálu hologramový štítok. 


Štítok obsahuje množstvo dôležitých bezpečnostných opatrení, ktoré sú navrhnuté tak, aby ich nebolo možné sfalšovať, a takisto poskytuje jednoduchý postup na kontrolu pravosti spotrebného materiálu.

Nový hologramový štítok
Nové 4 hologramové prvky 90-stupňové otočenie hologramu

*Obr. 1. Otáčaním hologramu v rôznych uhloch sa zobrazia štyri samostatné prvky.

*Obr. 2. Otočením obalu produktu a hologramu o 90° bude horizontálny pás striedať pozitívne a negatívne farby pozadia.

Ak chcete predísť kúpe falšovaného tovaru, vždy nakupujte originálny spotrebný materiál OKI od autorizovaného predajcu OKI. 


Ak máte akékoľvek pochybnosti o integrite kúpeného spotrebného materiálu, zadajte jedinečný bezpečnostný kód zobrazený na holograme, aby ste overili jeho pravosť:

Miestne obchodné zastúpenie spoločnosti OKI vám poskytne ďalšie informácie o originálnom spotrebnom materiáli OKI.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube

Copyright ©1995 – 2017 Oki Data Corporation. Všetky práva vyhradené