vyberte produkt

ColorPainter M-64s


Príslušenstvo

Položka Kód Cena Poznámky
Nástavec na výstup vzduchu IP7-013
Orezávacia jednotka 64 IP6-010
2-palcová príruba IP5-261
Súprava dodatočného ionizátora IP6-777

Spotrebný materiál

Položka Kód Cena Poznámky
Atramentová kazeta, čierna IP6-224
Atramentová kazeta, žltá IP6-221
Atramentová kazeta, purpurová IP6-222
Atramentová kazeta, azúrová IP6-223
Atramentová kazeta, svetlopurpurová IP6-226
Atramentová kazeta, svetloazúrová IP6-225
Atramentová kazeta, sivá IP6-227
Atramentová kazeta, čierna, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-224
Atramentová kazeta, žltá, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-221
Atramentová kazeta, purpurová, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-222
Atramentová kazeta, azúrová, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-223
Atramentová kazeta, svetlo purpurová, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-226
Atramentová kazeta, svetlo azúrová, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-225
Atramentová kazeta, sivá, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-227
Atramentový zásobník IP7-123
Súprava na každodennú údržbu A IP6-271
Súprava kvapalín na čistenie uzáverov A IP6-272
Súprava kvapalín na čistenie stierača A IP6-251
Čepeľ stierača IP6-259
Špongia stierača IP6-258
Čistiaca tyčinka IP6-147
Čistiaca tyčinka (hrubá) IP7-264
Súprava na čistenie držiaka listov A IP6-261
Súprava kvapalín na čistenie A (6) IP6-254
Súprava kvapalín na čistenie A (7) IP6-255
Súprava kvapalín na uskladnenie A (6) IP6-256
Súprava kvapalín na uskladnenie A (7) IP6-257
Fľaša na prebytočný atrament (3000 ml) IP6-109
Súprava rukavíc IP7-138
Čepeľ rezacej jednotky na médiá IP5-124

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram