vyberte produkt

ML5591eco


Príslušenstvo

Položka Kód Cena Poznámky
Podávač rezaných listov 09000692
20151217053656305-ML5460HCSF.png/ML5460HCSF.pngPodávač rezaných listov 44497402
20151217053656672-ML8460HCSF.png/ML8460HCSF.pngPodávač rezaných listov 44497502
20151217053659518-ML8340HPT.png/ML8340HPT.pngŤažný traktor (horný) 09002369
20151217053659695-ML8340HBT.png/ML8340HBT.pngDolná súprava 09002370
20151217053658010-MLRS232C_R3.png/MLRS232C_R3.pngKarta sériového rozhrania RS-232C (25-kolíková) 44455102
20151217053659116-LAN7130E.jpg/LAN7130E.jpgSieťová karta 45268706

Spotrebný materiál

Položka Kód Cena Poznámky
Pásková kazeta 01126301 4,0 milióna znakov *1
Pásková kazeta 01277801 4,0 milióna znakov *1

*1 Životnosť na základe počtu znakov bola vypočítaná pri úžitkovej tlači 10 cpi

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram