Priemyselné riešenia

Riešenia OKI pre chemický priemysel


Chemical-Top-Banner

V minulosti sa na identifikáciu nebezpečných vlastností chemických látok využívali miestne a regionálne normy označované ako klasifikácie. Spôsoby označovania vlastností chemických látok a súvisiacich rizík sa rôznili a štítky či bezpečnostné listy (MSDS), ktoré mali upozorňovať používateľov pôsobili zmätočne. 


Tieto nezrovnalosti sa skončili v roku 2008 v prípade čistých chemických látok a v roku 2015 v prípade zmesí a zlúčenín. Národné regulačné orgány zaviedli nové smernice OSN na implementáciu systému GHS (Globálne harmonizovaného systému) klasifikácie a označovania chemických látok. 


Pri zavádzaní systému museli podniky a organizácie zmeniť proces označovania, pretože nový systém GHS vyžadoval, aby boli výstražné symboly, známe ako piktogramy, umiestnené v červenom kosoštvorci. Po prvý raz bolo povolené používať označenia tlačené dvojfarebne. V minulosti boli štítky tlačené čiernobielo. Systém GHS upravuje aj veľkosť označenia v závislosti od objemu nádoby a informácie povolené v rámci označenia.  


Vzhľadom na tieto pravidlá je nepraktické skladovať dopredu vytlačené štítky s rôznymi počtami červených kosoštvorcov rôznych veľkostí. Časté požiadavky na tlač menších sérií štítkov upravených na mieru môžu značne ovplyvniť finančnú situáciu spoločností, ak sa starostlivo neriadia. 

 

Hlavné zadanie

  • V súlade so systémom GHS sa štítky musia vytlačiť dvoma alebo viacerými farbami, v celej škále veľkostí od formátu A8 až po formát A5 a musia obsahovať jeden až osem piktogramov spolu s informáciami v rôznych jazykoch, ktoré závisia od cieľovej krajiny
  • Štítky na označenie nebezpečných látok prepravovaných na lodiach a v lietadlách musia okrem toho spĺňať nariadenia organizácií IATA (Medzinárodný úrad pre leteckú dopravu) a IMO (Medzinárodná námorná organizácia). Norma BS5609 zabezpečuje súlad s nariadeniami IATA a IMO týkajúcimi sa nebezpečného tovaru (DG), čo znamená, že štítky na označenie chemických látok musia byť dostatočne odolné, aby zostali čitateľné aj tri mesiace po ponorení do mora a zachovali si odolnosť voči oderu, následnému vystaveniu slnečnému svetlu, znečisteniu, extrémnym poveternostným podmienkam a ďalším náročným prostrediam. Spoločnosť hľadala nízkonákladové riešenie, ktoré by umožnilo správu skladových zásob pomocou prázdnych štítkov z jedného materiálu, v plnej miere by vyhovovalo požiadavkám noriem a nevyžadovalo by si investície do drahých špeciálnych termálnych tlačiarní štítkov
  • Spoločnosť zvažovala nielen tlačový systém ale aj médiá využívané na výrobu štítkov na označenie chemických látok, ktoré by boli v úplnom súlade s požiadavkami

Ako môže spoločnosť OKI pomôcť vášmu podnikaniu

Úplný súlad s požiadavkami nariadení

Súlad so systémom GHS

Štítky v súlade s nariadeniami systému GHS možno tlačiť na tlačiarňach OKI schválených podľa normy BS5609, ktoré zaisťujú trvácnosť aj v tých najnáročnejších podmienkach vrátane dlhodobého ponorenia (minimálne tri mesiace) v mori alebo zrýchleného opotrebovania v dôsledku obrusovania pieskom.


Spoločnosť OKI ponúka celý rad farebných tlačiarní s vysokým výkonom, ktoré zvládnu tlač všetkých štítkov na označenie nebezpečných chemických látok a eliminujú potrebu nákupu drahých špeciálnych termálnych tlačiarní štítkov. Všetky tlačiarne kompatibilné s normou BS5609 od spoločnosti OKI sú nezávisle testované organizáciou PIRA (Print Industry Research Association), aby spĺňali normu BS5609 v časti 3 na schválených médiách Avery.


Vďaka výhodám predĺženej 3-ročnej záruky od spoločnosti OKI môžete mať úplnú istotou. Stačí produkt zaregistrovať do 30 dní od nákupu a túto službu získate bez doplatku. 

Tlač na vyžiadanie

Tlač na vyžiadanie

Podniky a organizácie zavádzajúce systém GHS vyžadujú možnosť tlače malých sérií štítkov na mieru spĺňajúcich požiadavky, vďaka ktorým znížia náklady a zjednodušia správu zásob.

   

Sortiment tlačiarní OKI kompatibilných s normou BS5609 (časť 3) prináša flexibilitu vďaka plnofarebnej tlači na akýkoľvek rozmer v rozsahu A7 až SRA3, čím prináša ďalšie možnosti označovania. Podniky môžu bez starostí tlačiť s istotou, že spĺňajú všetky nariadenia systému GHS. 

Riešenie na úrovni koncového zariadenia

Riešenie na úrovni koncového zariadenia

Napriek tomu, že podniky musia upraviť tlačové postupy a uistiť sa, že majú tie správne nástroje, tlač označení nebezpečných chemických látok si nemusí vyžadovať samostatnú špecializovanú tlačiareň.  


Farebné tlačiarne OKI kompatibilné s normou BS5609 prinášajú plne certifikované riešenie na tlač štítkov v súlade s požiadavkami a dokážu zvládnuť aj každodennú kancelársku tlač vrátane bezpečnostných listov. Podniky už viac nepotrebujú viaceré zariadenie na splnenie požiadaviek všetkých oddelení. Tlačiarne OKI sú z hľadiska nákladov veľmi efektívne koncové riešenie tlače štítkov.

Súlad a kontinuita

Súlad a kontinuita

Vybrané farebné zariadenia série C6/C7 od spoločnosti OKI spolu s médiami na označovanie certifikovanými spoločnosťou OKI poskytujú spoľahlivé a zaručené riešenie označovania chemických látok. Okrem prevádzky bez rizika zasekávania používanie štítkov certifikovaných spoločnosťou OKI zaisťuje súlad a kontinuitu všetkým ďalším používateľom v rámci procesu.

Stručný prehľad vašich výhod

  • Kontrola zásob vďaka nákladovo efektívnemu, jedinému tlačovému riešeniu, ktoré flexibilne zvláda každodennú kancelársku tlač a eliminuje potrebu špecializovaných nákladných termálnych tlačiarní štítkov
  • Úplný súlad s požiadavkami, ktoré sa týkajú nebezpečného tovaru, systému GHS a organizácií IATA a IMO pri označovaní a preprave nebezpečných chemických látok
  • Štítky spĺňajú požiadavky normy BS5609 (časť 3) v oblasti trvácnosti a predpisy o nebezpečných tovaroch (DG)
  • Spoľahlivé riešenie s komplexnou zárukou

Požiadajte o konzultáciu

Ak potrebujete viac informácií alebo si chcete rezervovať termín u jedného z našich odborníkov, neváhajte a kontaktujte nás.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram