Farebné multifunkčné tlačiarne

Safetykleen

Spoločnosť Safetykleen je popredný svetový poskytovateľ služieb čistenia povrchov a aplikácie chemických látok.


Spoločnosť OKI dodáva spoločnosti Safetykleen plnofarebnú tlač štítkov na vyžiadanie

Toysrus
Pre spoločnosť Safetykleen je obzvlášť dôležitá schopnosť bezpečne spravovať skladované chemikálie, ako aj nebezpečný odpad, ktorý vzniká počas prevádzkových procesov. Materiály musia byť preto pri preprave správne označené. Doposiaľ to bol zložitý, nákladný a časovo náročný proces.  Spoločnosť Safetykleen používala nákladné rôzne typy štítkov s preddefinovanými poľami, do ktorých zástupcovia spoločnosti ručne dopisovali údaje o objednávkových číslach. Spoločnosť Safetykleen implementovala najnovšie riešenie Microsoft Dynamics AX CRM na zabezpečenie plánovania podnikových zdrojov (ERP), ktoré podporuje mobilnú aplikáciu, čím umožňuje servisnému tímu realizovať servisné operácie na mobilnom zariadení. Spoločnosť Safetykleen sa potom obrátila na poskytovateľa trvácnych štítkov, spoločnosť DURA-ID. Komplexný sortiment chemických štítkov spoločnosti DURA-ID zahŕňa množstvo predtlačených štítkov a štítkov, ktoré si tlačí používateľ sám, na dôležitú identifikáciu, prepravu a výstražné informácie o nebezpečenstve. Spoločnosť DURA-ID vedela, že aby dodala vhodnú tlačovú funkciu, musí sa spojiť s uznávaným poskytovateľom tlačových riešení, ktorý bol tiež schopný splniť požiadavky normy BS5609. Spoločnosť Safetykleen mala požiadavku na tlač štítkov aj všeobecnejšiu kancelársku tlač. Spoločnosť Safetykleen si doteraz objednala celkovo 24 zariadení ES7470 a 26 tlačiarní ES7411, ktoré sa budú inštalovať v centrále a ďalších 18 pobočkách. Okrem toho využíva riadené služby pre tlač (MPS) spoločnosti OKI, ktoré umožňujú platiť štandardnú paušálnu sadzbu za farebnú a čiernobielu tlač. Online softvér spoločnosti OKI automaticky sleduje úroveň tonera a stav valca v tlačiarňach, a keď sú potrebné nové spotrebné materiály, zariadenie ich automaticky objedná. Je to praktický a nákladovo výhodný prístup, vďaka ktorému môže spoločnosť Safetykleen efektívnejšie spravovať rozpočet.  

„Riešenie, ktoré spoločnosti DURA-ID a OKI dodali, transformovalo celý náš prístup k štítkom a tlači. Dnes už nemusíme kupovať predtlačené štítky ani ručne na ne dopisovať údaje a opisy. Nový postup je omnoho rýchlejší a nákladovo efektívnejší. Plne dôverujeme kvalite štítkov a ušetrený čas našich zástupcov pre zákazníkov je skutočne hnacou silou flexibility našej firmy.“ – John Clark, manažér automatizácie služieb pre Spojené kráľovstvo v spoločnosti Safetykleen
 
Stiahnite si celú prípadovú štúdiu a zistite, ako spoločnosť OKI dokázala splniť jedinečné požiadavky spoločnosti Safetykleen vďaka svojim riešeniam multifunkčnej tlačiarne a riadených služieb pre tlač.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.