Farebné multifunkčné tlačiarne

Caso práctico de Proxy Biomedical

Popredný inovátor v oblasti zdravotníckych produktov využívajúci vlastnú technológiu biomateriálov


Spoločnosť OKI vyliečila správu tlače v spoločnosti Proxy Biomedical

Proxy Biomedical
Spoločnosť Proxy Biomedical so sídlom v Írskom Piddale je popredný inovátor vo vývoji zdravotníckych produktov novej generácie použitím vlastnej technológie biomateriálov. Podľa Kierana Maloneyho, technického a prevádzkového manažéra spoločnosti Proxy Biomedical, sa spoločnosť v ničom nelíši od malých a stredných podnikov podobnej veľkosti, pokiaľ ide o tlač, a jej 26 zamestnancov, ktorých náplňou práce je napríklad výroba, inžinierstvo, plánovanie a účtovníctvo, malo bežné problémy spojené so zastaranými tlačovými zariadeniami. IT špecialista spoločnosti TecSupport ma presvedčil o výhodách riadených služieb pre tlač spoločnosti OKI, ktorá bola pozvaná na vykonanie auditu tlačových procesov spoločnosti Proxy Biomedical. Na základe auditu prezentovala spoločnosť OKI spoločnosti Proxy Biomedical návrh o tom, ako môže využívať výhody riadených služieb pre tlač. Zvyčajne považuje mnoho zákazníkov úspory nákladov za primárnu výhodu, no v tomto prípade to bola výmena starých tlačových zariadení za nové, a taktiež údržba a spotrebný materiál, ktoré boli súčasťou zmluvy.
 
„Odporúčal by som spoločnosť OKI? Odpoviem, áno. Množstvo práce správcov sa vykonáva externe, šetríme na financiách aj čase a nemusíme sa starať o údržbu a vynakladať na ňu zdroje.“ Kieran Maloney, technický a prevádzkový manažér, Proxy Biomedical
 
Stiahnite si celú prípadovú štúdiu a dozviete sa, ako spoločnosť Proxy Biomedical profitovala z vylepšenia hardvéru a funkcií ovládaných na diaľku.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.