Farebné multifunkčné tlačiarne

Prípadová štúdia nemocnice Mater

Dobročinná dobrovoľnícka nemocnica


Úspešná implementácia spravovaného riešenia tlače pre nemocnicu Mater

Mater Hospital
Mater Misericordiae University Hospital je dobročinná dobrovoľnícka nemocnica.  Má celkovú kapacitu 600 lôžok vrátane denných lôžok. Rovnako ako väčšina moderných nemocníc, aj nemocnica Mater disponuje rozsiahlou sieťou ICT, v rámci ktorej sa vedenie nemocnice neustále snaží o znižovanie nákladov a zvyšovanie efektivity. Projektový tím sa obrátil na spoločnosť OKI, ako na partnera v oblasti tlače, aby zhromaždila podložené informácie o presnom stave aktuálneho riešenia v rámci nemocnice. Projekt zistil, že v nemocnici sa nachádza veľké množstvo tlačiarní rôznych značiek a modelov rôzneho veku a stavu. Požadované riešenie tlače bolo mimoriadne komplexné, pretože dosiahnutie zdanlivo jednoduchého cieľa vyžadovalo spoluprácu mnohých nemocničných oddelení. Nasledujúcim krokom spolupráce so spoločnosťou OKI bolo posúdenie návrhu, v rámci ktorého mala spoločnosť OKI poskytnúť riadenú službu pre požiadavky tlače identifikované auditom. To znamenalo úplne nahradenie nepoužiteľných alebo ekonomicky neudržateľných tlačiarní a konsolidáciu tlačiarní a modelov. 
 
„Zavedenie riadených služieb pre tlač od spoločnosti OKI zlepšilo úroveň tlačových služieb v nemocnici Mater. Bol to mimoriadne hodnotný projekt, ktorý aj naďalej poskytuje vynikajúce služby.“ Mark Gibbons, manažér podpory ICT nemocnice Mater
 
Stiahnite si celú prípadovú štúdiu a dozviete sa, ako nemocnica Mater skonsolidovala počet tlačiarní a plne optimalizovala svoju správu spotrebného materiálu 

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.