Farebné multifunkčné tlačiarne

Prípadová štúdia mesta Leonding

Miestny úrad rakúskeho mesta Leonding


Neviditeľní pomocníci mesta Leonding – odborné tlačové riešenia na zlepšenie efektivity

Podobne ako pre iné miestne úrady aj pre mesto Leonding je podpora svojich obyvateľov veľmi dôležitá. Pre rušné úrady, ktoré si plnia svoje povinnosti a snažia sa zároveň neprekročiť rozpočet a vykonávať postupy pri ochrane životného prostredia čo najlepšie je potrebná účinná tlačová infraštruktúra vo všetkých oddeleniach. Pred spoluprácou so spoločnosťou OKI však počet tlačiarní a kopírovacích zariadení na mestskom úrade v Leondingu a zariadeniach pre starostlivosť o deti dosahoval počet až 164. Mestský úrad v Leondingu myslel pri hľadaní správneho riešenia pre svoje tlačové problémy na niekoľko hlavných požiadaviek: úspora nákladov, optimalizovaný pracovný tok, zníženie veľkého množstva spotrebného materiálu v sklade, online objednávací systém s jednoduchým používaním, premyslená štruktúra systému a možnosť vykonávať servis a opravy externe cez jedného dodávateľa. Spolu s odborníkmi OKI vyvinuli koncept, ktorý spĺňa ich požiadavky a ktorý zároveň zvažuje každý možný dopad na životné prostredie.
 
„Pre našich zamestnancov bola inštalácia úplne bezproblémová. Sme radi, že sa môžeme vyhnúť zbytočným nákladom a zlepšiť efektivitu v meste, ako aj pri ochrane životného prostredia.“ Martina Modl, projektová manažérka, miestny úrad mesta Leonding
 
Stiahnite si celú prípadovú štúdiu a dozviete sa, ako od zavedenia riadeného tlačového riešenia spoločnosti OKI mestský úrad v Leondingu ušetril už okolo 11 000 €.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.