Grafické tlačiarne

Získajte to najlepšie zo svojej tlačiarne ColorPainter vďaka ľahko dostupnej databáze Media Profiles


Navštívte databázu Media Profiles spoločnosti OKI, ktorá umožňuje prístup k viac než 14 000 profilom tlačových médií. Pomôže vám to nastaviť tlačiareň ColorPainter na správnu správu farieb pre rôzne médiá používané v rámci širokej škály aplikácií.


Táto databáza disponuje jednoduchou funkciou vyhľadávania, ktorá používateľom pomáha s navigáciou k najvhodnejším profilom.


Profily vyvinuli externí poskytovatelia médií, ktorí najlepšie vedia, ako získavať maximum z ich médií pomocou zariadení ColorPainter od spoločnosti OKI v rámci rôznych aplikácií a žiadanej konečnej úpravy, ako sú sýte farby alebo prirodzenejší výstup.


Profily tlačových médií sú k dispozícii aj pre rôznych predajcov RIP, ako napríklad ONYX a Caldera.


Na začiatok stačí ísť na webovú stránku https://oki.color-base.com a vytvoriť si na nej účet podľa uvedených pokynov. 


Po registrácii budete môcť prostredníctvom vyhradeného účtu spravovať tieto činnosti:


-    Prístup k radu položiek na stiahnutie pre vybrané profily tlačových médií a jeho správa.

-    Zobrazovanie histórie stiahnutých profilov tlačových médií na rýchly prístup k nim v prípade potreby ich opätovného stiahnutia.

-    Príjem vyhradených aplikácií nových technológií a marketingových informácií o zariadení ColorPainter.

 

Využite tento bezplatný zdroj na to, aby ste zo svojej tlačiarne ColorPainter získali výstup najlepšej kvality.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram