Grafické tlačiarne

ColorPainter M-64s


  • ColorPainterM-64s_hero_left
  • M-64s_media lifter
  • M-64s_pers
  • M-64s_take up loose

Všestranné veľkoformátové zariadenie ColorPainter M-64s, určené na výrobu vysokokvalitných kreatívnych výtlačkov a riešenie rôznych požiadaviek na exteriérové pútače a interiérové grafiky s použitím špičkového atramentu, kombinuje výsledky s vysokou kvalitou, veľkou hustotou a veľkou odolnosťou s vysokými rýchlosťami tlače až 66,5 m²/h.

  • OKI_2018_BLI_Pick_Seal

Technické údaje

ColorPainter M-64s

Technológia tlače Technológia DOD Piezo Inkjet
Maximálna šírka média 1 626 mm (64")
Maximálna šírka tlače 1 616 mm (63,6")
Veľkosť okraja 5 mm na každú hranu (s valcovanými médiami, bez krytov)
Maximálna hmotnosť médií 50 kg
Maximálny priemer média 220 mm
Médiá Médiá pre solventné tlačiarne, ako je PVC a pútač
Typ atramentu Solventný ekologický atrament SX so slabým zápachom
Farba 7 (azúrová, purpurová, žltá, čierna, svetlá azúrová, svetlá purpurová, sivá), 6 (azúrová, purpurová, žltá, čierna, svetlá azúrová, svetlá purpurová)
Maximálna kapacita atramentu 7-farebná konfigurácia: 1 500 ml na farbu (1 500 ml na kazetu)
6-farebná konfigurácia: 1 500 ml na farbu (1 500 ml na kazetu)
Maximálne rozlíšenie 900 dpi
Počet trysiek 508 trysiek/hlavu
Počet tlačových hláv 7 (pre 7-farebnú konfiguráciu)
6 (pre 6-farebnú konfiguráciu)
Maximálna rýchlosť tlače 66,5 smph
Presnosť odstupu *1 ±0,3 % alebo ±0,5 mm, podľa toho, čo je väčšie
Spôsob podávania papiera Rolkové médium
Výška hlavy 2 úrovne: 2,1 mm alebo 2,6 mm
Nahrievacia jednotka 3-pásmové zabudované nahrievacie jednotky (predradená, tlačiarenská, dodatočná); max. teplota 55 °C
Režim vťahovania UVOĽNENÝ navíjací režim s vonkajším vťahovaním
NAPNUTÝ navíjací režim s vonkajším vťahovaním
NAPNUTÝ navíjací režim s vnútorným vťahovaním
Rozhranie USB 2.0 (plná rýchlosť)
RIP ONYX RIPCenter OKI Edition
Výkon 200 až 240 V AC, 50/60 Hz, 12 A
Spotreba energie 2 880 W alebo menej
Podmienky okolia Prevádzka: 15 až 30 ºC, 30 až 70 % relatívna vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie)
Skladovanie: 5 až 35 ºC, 10 to 80 % relatívna vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie)
Rozmery (š x h x v) 3 095 x 935 x 1 247 mm
Hmotnosť 321 kg
Dodané položky Fľaša na prebytočný atrament, kábel USB 2.0 (5 m), napájací kábel, súprava atramentového zásobníka, CD-ROM (nástroje, dokumenty, iné), stručná referenčná príručka, jednotka podávača, papierová rúrka pre jednotku vťahovacej rolky, rolkové médium na inštaláciu, zdvíhač médií, podpera médií

Poznámky pod čiarou;

*1 Technické údaje uvedené vyššie sa vzťahujú len na médiá špecifikované spoločnosťou OKI Data Infotech. Technické údaje uvedené vyššie neplatia pre rozšírenie a stiahnutie dočasných médií.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram