Riešenia spoločnosti OKI pre maloobchod prinášajú výhody maloobchodným predajcom bytového zariadenia a nábytku


Tlač bannerov a plagátov
Maloobchody s nábytkom a bytovým zariadením pomocou riešení spoločnosti OKI pre maloobchod zvyšujú objem predaja tým, že upriamujú pozornosť zákazníkov na konkrétne produkty a stojany. Na pritiahnutie pozornosti zákazníkov a zvyšovanie ziskových marží je nevyhnutná pútavá vizuálna komunikácia. Pomocou inovatívnych zariadení od spoločnosti OKI možno takéto materiály vytvárať na vyžiadanie priamo v predajni.

Predajne nábytku a bytového zariadenia majú málokedy všetok tovar na sklade a vo veľkej miere využívajú tlačenú vizuálnu komunikáciu – napríklad bannery, plagáty či letáky, pomocou ktorých informujú o rozmeroch a technických parametroch nábytku. Pôsobivé reklamy priamo v predajni upriamujú pozornosť na konkrétne produkty, ktoré upútajú a zaujmú zákazníkov.

Kompaktné zariadenia od spoločnosti OKI ponúkajú bezkonkurenčnú flexibilitu médií od pútavých bannerov alebo označení, ktoré pomáhajú zákazníkom orientovať sa v predajni, cez visačky produktov na predrezaných médiách či obrázky nezmontovaných produktov vo vysokom rozlíšení až po brožúry, regálové štítky, objednávky a faktúry, vďaka čomu umožňujú rýchle prispôsobiť propagačné akcie podľa meniacich sa podmienok na trhu.

Riešenia spoločnosti OKI pre maloobchod určené pre predajne bytového zariadenia

Vybavte svoju predajňu pôsobivým vizuálnym značením. Riešenia spoločnosti OKI pre maloobchod umožňujú maloobchodným predajcom bytového zariadenia tlačiť množstvo rôznych materiálov a značení pomocou jedinej tlačiarne, a to na najrôznejšie médiá. Maximalizujte potenciál reklamy priamo vo vašej predajni – či už pri predaji sedačiek, alebo pri propagácii najnovších trendov v oblasti bytového zariadenia – vďaka tlači výnimočných materiálov na vyžiadanie. S rovnakým zariadením môžete cenovo efektívne tlačiť aj svoje administratívne dokumenty, napríklad faktúry a objednávky.

Spoznajte svojho nového experta na tlač pre maloobchod

Plagáty
Načo si nechať tlačiť označenia do predajne externe, keď si pomocou tlačiarní sérií MC800 a C800 od spoločnosti OKI môžete kedykoľvek vytlačiť, čo práve potrebujete. Tieto mimoriadne kompaktné, úsporné farebné tlačiarne formátu A3 pre maloobchodníkov ponúkajú inovatívnu digitálnu technológiu LED, ktorá umožňuje tlačiť vysokou rýchlosťou vysokokvalitné výstupy na vyžiadanie, interne a na bezkonkurenčne široké spektrum médií. Už nepotrebujete veľkoformátové tlačiarne ani špecializované tlačové zariadenia. Tlačte vo veľkom alebo malom formáte z jedného kompaktného zariadenia:

•    Bezkonkurenčná schopnosť spracovania médií
•    Tlač vo formáte A6 až A3 vrátane 1,2 m dlhých bannerov
•    Tlač na médiá od 64 do 256 g/m²
•    Predrezané médiá, označenia, plagáty, pútače na regály, bannery, nábytkové karty
•    Flexibilná kapacita papiera a veľkokapacitné tlačové tonery

Multifunkčné tlačiarne série MC800 navyše ponúkajú pokročilé funkcie tlače, kopírovania a skenovania, prispôsobiteľné rozhranie a bezproblémovú integráciu do pracovných postupov.

Zvýšte svoje výnosy vďaka pôsobivej vizuálnej komunikácii

Pútavé vizuálne označenia profesionálnej kvality sú pre skúsenosť zákazníkov v predajniach s bytovým zariadením nesmierne dôležité. V minulosti bývalo takéto značenie nákladné a jeho výroba časovo náročná. Vďaka riešeniam spoločnosti OKI pre maloobchod si už označenia do predajne nemusíte nechať tlačiť u externých dodávateľov.  Priamo v predajni si môžete kedykoľvek vytlačiť všetko, čo práve potrebujete.

Predajňa OKI s rozšírenou realitou

Vďaka našej aplikácii s rozšírenou realitou sa môžete na vlastné oči presvedčiť, aké kompaktné sú tieto zariadenia a ako budú riešenia spoločnosti OKI v oblasti značenia pre maloobchod vyzerať vo vašej predajni. Stačí prejsť do obchodu App Store a vyhľadať výraz „OKI AR Showroom“.

Požiadať o spätné zavolanie

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook