Ako si dávať pozor na falzifikáty


banner podpory
Falšovaný zobrazovací spotrebný materiál je nebezpečný a porušuje práva duševného vlastníctva. Spoločnosť OKI predstavuje nový hologramový štítok na obaloch originálneho spotrebného materiálu, aby vás chránila.

Čo je falšovaný zobrazovací spotrebný materiál?

  • Falšovaný produkt môže byť imitácia obalu alebo produktu, ktorý sa vydáva za originálny spotrebný materiál vyrobený výrobcom originálneho vybavenia (OKI).
  • Falošné produkty sa často vyrábajú v nedostatočných podmienkach, pričom zisk z predaja je spojený s organizovaným zločinom a terorizmom.
  • Falšovaný zobrazovací spotrebný materiál môže predstavovať reálnu hrozbu pre vaše osobné zdravie a bezpečnosť, vaše pracovné prostredie a investície, ktoré ste vynaložili na tlačiareň.
  • Je protizákonné vedome predávať, vlastniť, použiť alebo distribuovať falšovaný zobrazovací spotrebný materiál.
  • Vždy nakupujte originálny spotrebný materiál OKI od autorizovaného predajcu OKI.

Ako vás nový hologram od spoločnosti OKI ochráni?

Nový hologramový štítok obsahuje množstvo dôležitých bezpečnostných prvkov, ktoré sú navrhnuté tak, aby ich nebolo možné sfalšovať. Okrem toho poskytuje jednoduchý postup na kontrolu pravosti spotrebného materiálu.

Pravý alebo falšovaný?

Nový hologramový štítok vyzerá takto:

Pravosť spotrebného materiálu môžete skontrolovať v priebehu niekoľkých sekúnd

Kľúčové vizuálne bezpečnostné prvky sú striedavé obrazy v rámčeku naľavo od loga OKI a horizontálny pruh za bezpečnostným kódom.

Obr. 1. Otáčaním hologramu v rôznych uhloch sa zobrazia štyri samostatné prvky.

Obr. 2. Otočením obalu produktu a hologramu o 90° bude horizontálny pás striedať pozitívne a negatívne farby pozadia.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, že vyššie uvedené prvky nefungujú správne, alebo máte pochybnosti o integrite kúpeného spotrebného materiálu, kliknite na nižšie uvedené prepojenie, zadajte jedinečný bezpečnostný kód zobrazený na holograme a overte jeho pravosť.

Kliknite Sem >

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook

Copyright ©1995 – 2018 Oki Data Corporation. Všetky práva vyhradené