O NÁS

Tím vedúcich pracovníkov


Náš tím vedúcich pracovníkov neustále riadi divíziu tlačových riešení spoločnosti OKI na ceste nepretržitého rastu. Kombinácia ich vízie a tvrdej práce pomohli dostať spoločnosť OKI na vedúcu pozíciu na trhu, v ktorej sa dnes nachádza, a pripravuje nás na budúcnosť vytváraním ďalších najšpičkovejších riešení podnikovej tlače.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook

Copyright ©1995 – Tue Mar 26 14:37:01 UTC 2019 OKI Data Corporation. Všetky práva vyhradené