O NÁS

Zásady spoločnosti


Vyhlásenie o zásadách boja proti korupcii a úplatkárstvu

Zásadou spoločnosti OKI Europe je vykonávanie všetkých našich obchodných činností čestným a etickým spôsobom. Zastávame prístup nulovej tolerancie k úplatkárstvu a korupcii a sme odhodlaní konať profesionálne, spravodlivo a čestne vo všetkých našich obchodných činnostiach a vzťahoch všade, kde pôsobíme.


Máme zavedený efektívny systém na boj proti korupcii, ktorého plnenie prísne kontrolujeme.


Budeme dodržiavať všetky zákony týkajúce sa boja proti úplatkárstvu a korupcii vo všetkých jurisdikciách, v ktorých pôsobíme, a naše činnosti sú v súlade so zákonmi Foreign Corrupt Practices Act z roku 1977 a Bribery Act z roku 2010 v oblasti nášho správania doma aj v zahraničí.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram