O NÁS

Podnikový kódex správania

Kódex správania skupiny OKI


OKI Group (Oki Electric Industry Co., Ltd.) a jej pridružené spoločnosti sa zaviazali zabezpečovať neustálu spokojnosť zákazníkov, aby sa stali dôveryhodným partnerom pre všetky zúčastnené strany.  Tie zahŕňajú akcionárov a investorov, zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a miestne komunity v oblastiach, v ktorých pôsobí. Okrem dodržiavania všetkých príslušných zákonov a nariadení bude OKI Group naďalej podporovať pozitívne podnikové činnosti v súlade so sociálnymi normami a prispievať k zlepšovaniu kvality života ľudí na celom svete.

Spokojnosť zákazníkov

OKI Group je zaviazaná a odhodlaná vyvíjať a poskytovať produkty a služby, ktoré zabezpečia neustálu spokojnosť zákazníkov, s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a jednoduchosť používania.

Férové podnikové činnosti

OKI Group podniká s partnermi spravodlivými a nediskriminačnými spôsobmi a snaží sa zabezpečiť transparentné a slobodné konkurenčné prostredie.

Dobrá komunikácia

OKI Group sa angažuje v spoločnosti prostredníctvom rôznych interakcií a zverejňuje informácie o spoločnosti včasným, primeraným a férovým spôsobom

Práva duševného vlastníctva a správa informácií

OKI Group uznáva dôležitosť ochrany duševného vlastníctva a náležite spravuje a chráni informácie spoločnosti a zákazníkov vrátane osobných údajov.

Rešpektovanie ľudských práv

OKI Group dodržiava ľudské práva všetkých osôb, ktoré sa zúčastňujú na jej obchodných činnostiach, a eliminuje nezákonnú diskrimináciu akéhokoľvek druhu. Nepovoľuje detskú ani nútenú prácu.

Lepšie pracovné prostredie

OKI Group zabezpečuje a udržuje bezpečné a príjemné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov.

Rešpektovanie zamestnancov

OKI Group rešpektuje individualitu každého zamestnanca a vytvára firemnú kultúru, v ktorej sú zamestnanci motivovaní, aby riešili problémy skupiny s odvahou a odhodlaním.

Ochrana životného prostredia

V záujme dosiahnutia a udržiavania lepšieho životného prostredia na celom svete podporuje OKI Group ekologický manažment a snaží sa o ochranu životného prostredia prostredníctvom svojich výrobkov a obchodných aktivít.

Pomoc spoločnosti

Ako správny korporátny občan realizuje OKI Group spoločensky prínosné aktivity zamerané na celkové zlepšenie spoločnosti.

Regionálne povedomie

OKI Group sa usiluje budovať pozitívny vzťah a rásť spolu s miestnymi komunitami a rešpektovať kultúru a zvyky v krajinách a regiónoch, v ktorých pôsobí.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook