Välj operativsystem

Alla språk

Eftersom Microsoft avslutade stödet för Windows XP, kan OKI inte längre garantera användningen av OKI-produkter under operativsystem som inte stöds

Se informationen om kompatibla operativsystem om du inte kan hitta skrivardrivrutinen

Sidan med kompatibla operativsystem >

Drivrutin

PCLXL-drivrutin

Version: 1.0.4

Storlek: 15.9 MB

Med skrivardrivrutinen PCLXL kan din programvara styra skrivaren.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

PS-drivrutin

Version: 1.1.1

Storlek: 25.3 MB

Det här är en PS-skrivardrivrutin.

Operativsystem: macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8

Visa detaljer

ICC-profil (PCL)

Version: 1.2.0

Storlek: 11.1 MB

Det här är en ICC-profil för PCL-skrivardrivrutin.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

ICC-profil (PS)

Version: 1.2.0

Storlek: 14.0 MB

Det här är en ICC-profil för PS-skrivardrivrutin.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

ICC-profil (PS)

Version: 1.2.0

Storlek: 15.0 MB

Det här är en ICC-profil för PS-skrivardrivrutin.

Operativsystem: macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8

Visa detaljer

PPD

Version: 1.1.0

Storlek: 164.4 KB

Det här är en PPD-fil för CUPS (Common UNIX Printing System).

Operativsystem: Linux

Visa detaljer

PS-drivrutin

Version: 1.0.1

Storlek: 10.2 MB

PS-skrivardrivrutinen passar för utskrift av dokument med PostScript-teckensnitt och EPS-data.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

Universell PCL5-skrivardrivrutin

Version: 1.5.6

Storlek: 9.7 MB

Denna drivrutin fungerar med OKI:s färgskrivare och svartvita skrivare/MFP-enheter. Ingen unik drivrutin behövs för varje modell.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

XPS Embedded-skrivardrivrutin

Version: 1.0.2

Storlek: 1.8 MB

Denna drivrutin fungerar med OKI:s färgskrivare och svartvita skrivare/MFP-enheter. Ingen unik XPS-drivrutin behövs för varje modell.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

ICA-drivrutin för skanner

Version: 1.0.19

Storlek: 2.9 MB

Det här är en skannerdrivrutin (Image Capture).

Operativsystem: macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8

Visa detaljer

Skannerdrivrutin

Version: 1.2.3

Storlek: 15.3 MB

Den här programvaran är TWAIN-drivrutinen som hämtar bilder från program som stödjer TWAIN-protokollet.
TWAIN-drivrutinen styr skannrar som är anslutna via USB eller nätverk.
Den fungerar även med WIA (Windows Image Acquisition).

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

Skannerdrivrutin (Debian AMD64)

Version: 1.7.0

Storlek: 1.2 MB

Det här är en skannerdrivrutin för Debian System amd64 OS

Operativsystem: Linux

Visa detaljer

Skannerdrivrutin (Debian i386)

Version: 1.6.0

Storlek: 1.2 MB

Det här är en skannerdrivrutin för Debian System i386 OS

Operativsystem: Linux

Visa detaljer

Skannerdrivrutin (Red Hat i386)

Version: 1.6.0

Storlek: 1.2 MB

Det här är en scannerdrivrutin för RedHat System i386 OS

Operativsystem: Linux

Visa detaljer

Skannerdrivrutin (Red Hat x86_64)

Version: 1.6.0

Storlek: 1.2 MB

Det här är en skannerdrivrutin för RedHat System x86_64 OS

Operativsystem: Linux

Visa detaljer

Universalfaxdrivrutin

Version: 1.0.3

Storlek: 3.1 MB

Med FAX-skrivardrivrutinen kan du skicka ett fax från programmet via MFP.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

Funktion

Actkey

Version: 1.11.1

Storlek: 17.7 MB

Med det här verktyget kan du utföra olika skanningfunktioner via MFP-enheten när den är ansluten via USB eller nätverk, genom att bara klicka på en knapp.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

Visa detaljer

Colour Swatch Utility

Version: 3.0.1

Storlek: 7.0 MB

Det här verktyget skriver ut en provfärgkarta som kan användas som referens vid utskrift av en viss färg. När en färg har valts i färgkartan kan du anteckna dess RGB-värden i programmets färgväljare för att sedan kunna välja exakt den färg du vill ha i färgkartan.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

Configuration Tool

Version: 1.6.34

Storlek: 32.9 MB

Med det här programmet kan du identifiera nya enheter och visa grundläggande information om dem som namn, status och anslutningsdel. Det fungerar också som bas för installation av insticksprogramvara med ytterligare funktioner.
Följande funktioner kan användas genom att installera de insticksprogram som bifogas med den nedladdade filen.
Granska och ändra information om enhetskonfiguration.
- Säkerhetskopiera och kopiera information om enhetskonfiguration (förutom enhetslösenord och nätverkskonfiguration).
Hantera den PIN-kod som används för inställning av begränsning av användning av enheten och ändring av registreringsinformation, inklusive i adressboken, telefonkatalogen osv.
Meddelande om slutförd utskrift och faxöverföring (gäller endast nätverksanslutna enheter)
Identifiera enhet utan IP-adress och konfigurera den.
Hantera lagring för enhets hårddisk eller SD-minneskort för att förbättra enhetsprestandan eller spara in på utskriftsresurser.
Registrera färgprofil för enhet. En registrerad ICC-profil används för färgmatchning mellan bildskärm och enhet samt för färgsimulering med en annan skrivare. Den registrerade ICC-profilen kan anges med ett ID-nummer på skrivardrivrutinen vid tidpunkten för utskrift.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

Färgkorrigeringsverktyg

Version: 2.22.0

Storlek: 110.2 MB

Programmet har två separata funktioner för justering av färgerna på dina utskrifter:
- Office Palette Tuning: för korrigering av de specifika färger som visas i Microsoft-program
- Gamma, Hue & Saturation: för att ändra det övergripande utseendet på utskrifter . Inställningarna sparas i skrivardrivrutinen och kan väljas vid utskrift av dokument.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

Färgkorrigeringsverktyg

Version: 3.1.0

Storlek: 12.0 MB

Med det här programmet kan du ändra färgutskrift på Macintosh®.

Operativsystem: macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

Visa detaljer

Installationsprogram för webbdrivrutin

Version: 1.5.11

Storlek: 19.9 MB

Det här programmet är webbaserat och möjliggör följande uppgifter:
- Upptäck vilka enheter som är anslutna till TCP/IP-nätverket
- Lista upptäckta enheter på en webbsida
- Skicka ett e-postmeddelande till användare med webbadressen för drivrutinsinstallationsprogrammet

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

Inställning av nätverkskort

Version: 3.1.4

Storlek: 887.9 KB

Operativsystem: macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8

Visa detaljer

LPR Utility

Version: 5.1.17

Storlek: 9.7 MB

Det här är förbättrad programvara för utskrift till TCP/IP-nätverksenheter. Det finns flera fördelar med denna typ av utskrift jämfört med att använda en standard-TCP/IP-utskriftsport, till exempel enhetsidentifiering, fjärrövervakning av utskrifter och övervakning av enhetsstatus.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

Mobile Print

Version: 1.1.2

Programmet Mobile Print från OKI kan skriva ut PDF-filer (*1), foton och webbsidor från enheten till OKI:s LED-skrivare och multifunktionsenheter. Skriv ut till OKI-skrivare och MFP-enheter i det trådlösa nätverket samt över undernät till en trådbunden LAN-miljö.

Operativsystem: iOS

Visa detaljer

Mobile Print

Version: 2.1.4

Storlek: 6.0 MB

Programmet Mobile Print från OKI kan skriva ut PDF-filer (*2), foton och webbsidor från din surfplatta eller smartphone till OKI:s LED-skrivare och multifunktionsenheter. Skriv ut till OKI-skrivare och MFP-enheter i det trådlösa nätverket samt över undernät till en trådbunden LAN-miljö. Programmet Mobile Print från OKI erbjuder även bildjusteringsfunktioner så att du kan förbättra dina bilder innan de skrivs ut.

Operativsystem: Android

Visa detaljer

NIC Setup Utility

Version: 1.8.3

Storlek: 543.3 KB

This software lets you discover the TCP/IP network devices and the following functions can be used.
- Configure the IP address
- Configure the printer settings
- Restart the printer
- View status information via a web page

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

Network Extension

Version: 1.3.14

Storlek: 8.5 MB

Denna drivrutin fungerar med OKI:s färgskrivare och svartvita skrivare/MFP-enheter. Du behöver inte en unik drivrutin för varje modell.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

PDF Print Direct

Version: 4.4.1

Storlek: 8.3 MB

Med det här verktyget kan du skriva ut en PDF-fil utan att först behöva öppna filen i något program.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

PS Gamma Adjuster

Version: 1.2.6

Storlek: 7.7 MB

Det här programmet möjliggör justering av var och en av de primära färgerna (cyan, magenta, gul och svart) som en PostScript®-skrivare använder.
Justeringar av gammakurvan kan påverka ljusstyrkan, kontrasten och färgbalansen samt kan även användas för att kompensera för färgskiftningar som uppträder på grund av omgivningsförhållandena (belysningen) och papperets vithet.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

PS Gamma Adjuster

Version: 2.2.0

Storlek: 503.4 KB

Det här programmet möjliggör justering av var och en av de primära färgerna (cyan, magenta, gul och svart) som en PostScript®-skrivare använder.
Justeringar av gammakurvan kan påverka ljusstyrkan, kontrasten och färgbalansen samt kan även användas för att kompensera för färgskiftningar som uppträder på grund av omgivningsförhållandena (belysningen) och papperets vithet.

Operativsystem: macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

Visa detaljer

Print Job Accounting Client

Version: 1.3.3

Storlek: 9.9 MB

Det här verktyget installeras på klientdatorn för att styra utskrifter. Det är nödvändigt att installera en enhet för att begränsa utskrift av specifika användare från Print Job Accounting, Print Job Accounting Enterprise, Configuration Tool eller en inbäddad webbsida från enheten. Print Job Accounting eller Print Job Accounting Enterprise spårar utskriftshistorik och jobb som möjliggör rapportering av skrivarmissbruk eller utskrift av otillåtna dokument.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

Print Job Accounting Client

Version: 2.0.5

Storlek: 311.6 KB

Det här verktyget installeras på klientdatorn för att styra utskrifter. Det är nödvändigt att installera en enhet för att begränsa utskrift av specifika användare från Print Job Accounting, Print Job Accounting Enterprise, Configuration Tool eller en inbäddad webbsida från enheten. Print Job Accounting eller Print Job Accounting Enterprise spårar utskriftshistorik och jobb som möjliggör rapportering av skrivarmissbruk eller utskrift av otillåtna dokument.

Operativsystem: macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3

Visa detaljer

Profile Assistant

Version: 4.1.2

Storlek: 780.4 KB

Operativsystem: macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8

Visa detaljer

Smart PrintSuperVision

Version: 1.0.17

Storlek: 22.8 MB

smart PrintSuperVision är ett program som hanterar enheter som är anslutna till nätverket. Genom att registrera enheten till smart PrintSuperVision kan enhetens användning spåras och dess drift begränsas.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Visa detaljer

Starta verktyget för vanliga frågor

Version: 1.1.2

Storlek: 5.2 MB

Det här är programvaran startar webbplatsen med vanliga frågor för att lösa problem med enheten på webben.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

Visa detaljer

Starta verktyget för vanliga frågor

Version: 1.0.2

Storlek: 524.1 KB

Det här är programvaran startar webbplatsen med vanliga frågor för att lösa problem med enheten på webben.

Operativsystem: macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6

Visa detaljer

Template Manager

Version: 4.4.11

Storlek: 35.4 MB

Det här verktyget är ett snabbt och lättanvänt program för att designa banderoller, visitkort, etiketter och andra specialiserade dokument.

Operativsystem: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

Visa detaljer

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook

©1995-Thu Feb 21 09:34:53 UTC 2019 Oki Europe Ltd.