Smarta lösningar

Print Job Accounting


Print Job Accounting

Print Job Accounting är en tillvalsfunktion för OKI:s skrivare och MFP-enheter som ger en exakt bild av utskrifts-/kopieringsaktiviteter genom att spåra utskrifter för enskilda användare, arbetsgrupper och avdelningar. Du kan tilldela kostnadsvärden för de dokument som skrivs ut, inklusive de som skrivs ut i färg och dubbelsidigt, och du kan använda dessa uppgifter för avdelningsfakturering eller klientfaktureringssyften.

Kostnadskontroll

Det lättanvända programmet fångar information om färgsidor jämfört med svartvita sidor, antalet sidor, pappersstorlek, papperstyper och pappersfack som används, dokumentnamn, och den totala tiden som har lagts ned på att dokumentutskrifts, efter jobbnamn, person eller avdelning. Det tilldelar även kostnader för förbrukningsmaterial. Åtkomstnivåer kan tilldelas för användarnamn, PC-/servernamn, program, filnamn och webbplatsers URL-adresser. När principer har konfigurerats fastställer Print Job Accounting hur, eller om, inkommande jobb skrivs ut. Alla principer är lösenordsskyddade och autentisering är endast tillgängliga via systemansvarig för ökad säkerhet.
 • Synlighet och kontroll över utskrifts- och kopieringsanvändning, per användare eller avdelningskvoter
 • Välgrundade beslut rörande enhetskonsolidering

Spåra utskriftsaktiviteter

Print Job Accounting gör färgutskrifter kostnadseffektiva genom att låta administratörer spåra och övervaka färgskrivaranvändningen per användare eller avdelningar.
 • Övervaka användaraktivitet och analysera trender
 • Framgångsrikt identifiera avdelningars behov av utskriftsvolym

Hantering av utskriftspolicy

För små och stora företag – Print Job Accounting är avsett för ägare av upp till 50 enheter för Standard-versionen och upp till 1 000 enheter för Enterprise-versionen*. Mindre företag kommer även att se att det blir mycket lättare att hantera sina resurser och debitera för sin produktivitet.
 • Begränsa alla utskrifter eller bara färgutskrifter på enskild användarnivå
 • Ange individuella utskriftsanvändningsbegränsningar utifrån kostnad eller antal sidor

Kostnadsfördelning och/eller kostnadstäckning

När du debiterar tillbaka för färgdokument kan Print Job Accounting tillhandahålla fem nivåer av färgtäckning, så att du kan debitera korrekt för färgutskrifter och -kopior. Programmet är enkel att installera och har en konfigurationsguide som snabbar upp processen. Samla in data när som helst och generera rapporter i CSV-format för enkel export till vanliga kalkylbladsprogram.
 • Tilldela kostnader till avdelningar
 • Fatta välgrundade beslut rörande enhetskonsolidering
 • Uppmuntra till ansvarsfull utskrift

Nyckeldata:

 • Kompatibelt med de flesta digitala OKI-skrivare och MFP-enheter
 • Standard-versionen har stöd för upp till 50 enheter
 • Enterprise-versionen har stöd för upp till 1 000 enheter
 • Enterprise-versionen kan synkroniseras med Active Directory eller LDAP för enkel användarhantering
 • Båda versionerna spårar användning (för färg jämfört med svartvitt, pappersstorlek, papperstyp och enhetens tidsanvändning) efter jobbnamn, användare, grupp eller avdelning
 • Beräknar kostnaderna för varje enhet, inklusive kostnad per sida och använt förbrukningsmaterial
 • Styr kostnaden för färgutskrift via hantering av färgåtkomst
 • Tillhandahåller data i realtid, som kan visas med hjälp av webbläsare och tillgängligt i CSV-format för import till olika kalkylprogram.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.