Smarta lösningar

FollowMe-utskrift


FollowMe-utskrift

Övervinner konventionella implementeringsutmaningar

FollowMe-utskrift förenklar arbetsflödet för att minimera utskriftsspill, skydda konfidentiella dokument och öka användarnas produktivitet. FollowMe-utskrift ser till att användare bara skriver ut det de behöver, och förhindrar onödiga utskrifter och spill. Det skyddar även dokumentsekretessen eftersom inga dokument skrivs ut förrän användaren befinner sig vid utmatningsenheten.


FollowMe skapar en virtuell miljö för utskrift där användarna kan röra sig fritt och skriva ut säkert när och var de så behöver, helt oberoende av geografisk position. Om en utmatningsenhet inte fungerar eller är ur drift finns det ingen anledning att detta ska påverka användarnas produktivitet, eftersom användarna med hjälp av FollowMe helt enkelt kan gå till en annan enhet och frisläppa sina utskriftsjobb.


FollowMe inbyggd för OKI, som finns tillgänglig för OKI:s multifunktionsskrivare (MFP-enheter) med OKI:s smarta Extendable Platform (sXP) inklusive MC700-serien, MB700-serien och ES94x5 MFP-serien, har ett intuitivt användargränssnitt som innebär säker hantering av utskriftsjobb, användarregistrering och tilldelning av kostnadskod direkt från MFP-enhetens kontrollpanel.


FollowMes kraftfulla spårnings- och rapporteringsmotor ger en korrekt bild av kostnader och aktivitet, per användare, per enhet eller per avdelning. Organisationer kan sedan fatta faktabaserade beslut för att optimera utskriftsmiljön eller för att hantera kostnaderna på ett bättre sätt.

Upptäck fördelarna

  • Minimera utskriftsspill
  • Minska utskriftskostnader
  • Öka användarnas produktivitet
  • Skydda dokumentsekretessen
  • Praktisk och säker utskrift för alla användare

Hur FollowMe-utskrift fungerar

FollowMe-utskrift gör det möjligt för användare att skriva ut till en delad utskriftskö, röra sig fritt bland och frisläppa sitt utskriftsjobb från vilken aktiverad utmatningsenhet som helst. På detta sätt säkerställs att utskrifter är konfidentiella för användaren och minskar utskriftsspillet från dokument som inte hämtas från skrivaren.

FollowMe fungerar med enheter från alla skrivartillverkare och säkerställer användbarhet och anpassningsförmåga inom olika utskriftsmiljöer, med stöd för både basutskrifter och kontorsutskrifter.

How_FollowMe_printing_works
  • Utskriftsroaming: Frisläpp utskriftsjobb från vilken aktiverad skrivare som helst. Undvik störningar om skrivare är upptagna eller ur drift. Inga skrivardrivrutiner att konfigurera på datorn.
  • Personlig utskrift: Varje användare har en personlig utskriftserfarenhet. Konfidentiell utskrift på delade enheter. Ingen brådska till skrivaren för att hämta konfidentiella utskrifter.
  • Delegerad utskrift: Assistenter kan skriva ut på uppdrag av chefer. Avdelningar bibehåller produktiviteten om personal är frånvarande. Dela säkert utskriftsjobb, utan stöd från IT.

Related Products

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.