Lösningar för utskrifts- och dokumenthantering

Smart utskriftshantering


Smart Managed Print-banderoll

Optimera skrivarparken och minska kostnaderna genom smartare utskriftshantering

Det kan vara svårt att identifiera dolda kostnader i komplexa organisationer. Smart Managed Print Services är en utskriftsoptimerings- och hanteringstjänst som ger ökad produktivitet och kostnadseffektivitet på arbetsplatsen medan den samtidigt minskar kostnaderna avsevärt.


OKI syftar till att driva ned kostnaderna på kort, medellång och lång sikt från ett investerings- och driftsperspektiv, vilket höjer effektiviteten hos enheterna samtidigt som det minskar utskriftsvolymer och påverkan på miljön.


Med ett stort utbud av produkter kan OKI tillgodose behoven hos arbetsgrupper av olika storlekar genom att installera rätt enhet på rätt plats, vilket minskar onödiga utskrifter och tiden som går åt till att hämta utskrifter och höjer på så vis personalens produktivitet. Vi kan tillhandahålla rätt balans mellan skrivbordsskrivare, enheter för arbetsgrupper och stora, centrala enheter baserat på organisationens behov, vilket eliminerar all negativ inverkan på produktivitet.

Bilden nedan beskriver hur mycket tid som kan gå förlorad och den potentiella kostnadseffekten för ett företag. Med hjälp av en process för utvärdering, genomförande, hantering och granskning hjälper OKI organisationen att driva personalproduktivitet och spara pengar genom sitt breda produktutbud och expertis via Smart Managed Print Services.

Fördel för din verksamhet

Optimeringen av skrivarparken kan ge stora besparingar i hela verksamheten. Genom att säkerställa att skrivarna utnyttjas på bästa sätt och att de har optimal placering på arbetsplatsen, kan det bidra till att förbättra personalens produktivitet och minska onödiga utskrifter samt tiden som går åt till att hämta utskrifter.

Sinnesfrid med Smart Support

Smart Support är en integrerad del av Smart Managed Print Services och erbjuder en komplett tjänst. Genom kontinuerlig övervakning tar OKI itu med underhållsproblem och fel, som man snabbt meddelar dig om, och man tillhandahåller även förbrukningsartiklar vid behov. Användningen av enheterna är fjärrövervakad och detaljerade rapporter finns regelbundet tillgängliga, vilket förser dig med uppdaterad information i realtid om status för enheterna.


OKI stöder sina kunder hela vägen. Våra engagerade kontoansvariga finns tillgängliga under hela processen och ser till att din personal har rätt utbildning och är trygga med vår lättanvända programvara. Alla enheter övervakas kontinuerligt och underhållet utförs på distans eller på plats, vid behov.

Optimera dina utskriftsbehov för att öka produktiviteten och sparar pengar

OKI underlättar inte bara hanteringen av dina enheter och förbrukningsartiklar, utan vi rekommenderar även den rätta mixen av enheter och deras placering för att öka produktiviteten. Genom fullständig insyn i aktiviteter kan vi identifiera var betydande kostnadsbesparingar kan göras och hjälpa dig att ändra personalbeteende – vilket minskar onödiga utskrifter.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.