Lösningar

Lösningar för utskrifts- och dokumenthantering


Avslöja dina dolda kostnader med Smart Managed Document-lösningar

Spara tid och pengar med OKI genom att optimera dina utskrifts- och dokumentflöden med en skräddarsydd tjänst som uppfyller kraven från alla typer eller storlekar av företag eller organisationer. 


Med utskrifts- och dokumentrelaterade processer finns det ofta frågor som lämnas obesvarade. Är du till exempel medveten om hur mycket onödiga utskrifter som görs i din organisation varje dag och som resulterar i onödiga kostnader? Eller hur mycket tid du eller din personal lägger ned på att hantera och underhålla din skrivarpark när du istället skulle kunna fokusera på din verksamhet?

 

Dessa obesvarade frågor kan leda till kostnader som ofta är dolda och oredovisade inom verksamheten.

 

Smart Managed Document Solutions från OKI erbjuder en portfölj med lösningar stödda av programvara, tekniker och verktyg som hanterar dessa frågor och erbjuder en lösning som leder fram till betydande besparingar för din verksamhet, både vad gäller tid och pengar.

Ta kontroll över dina dolda kostnader

Genom en process av samråd och analys kommer vi att identifiera dina specifika behov och rekommendera en flexibel lösning som optimerar dina utskrifts- och dokumentbehov. Detta kommer att ge full insyn och möjlighet att minska kostnaderna, samtidigt som det levererar effektivitetsvinster i arbetsflödet och sparar tid och pengar åt ditt företag.

Hur fungerar Managed Print And Document Solutions? >

* US Environmental Energies National Laboratory’s Technologies Division, Smarter print management - Controlling costs and environmental impacts in the United Kingdom, OKI, Jan 2009 ¹ ALL Associates Group - Company size between 500 and 5,000 employees across all industry types ² IDC, An easy and often missed opportunity for CIOs - MPS, April 2012 ³ IDC, Bridging the information worker productivity gap in Western Europe: New challenges and opportunities for IT, Sept 2012

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.