Branschlösningar

OKI-lösningar för utbildningssektorn


Education Top Banner

Dagens skolor och universitet är pressade att uppfylla strikta krav samtidigt som de står inför budgetbegränsningar. 


Samtidigt vill lärare och studenter anamma ny teknik medan studier visar färganvändning ökar inlärningen och deltagandet. 


Med mer flexibla enheter och dygnet runt-tillgänglighet som en del av vardagen, spelar kostnadseffektiv digital utskrift, dokumenthantering och anslutningsmöjligheter en viktig roll i utbildningen och framtagandet av läromedel.

Primära utmaningar

  • Detaljerad studentansökningar och regelbundna prov är viktiga processer men de kan också vara tidskrävande och kostsamma
  • Utbildningspersonalen måste kontinuerligt kunna övervaka och redogöra för utgifterna. Flexibla debiteringssystem måste vara anslutna till utskrift, kopiering och skanning på studentkontonivå
  • Det finns en växande förväntning om att skolor och universitet ska använda den senaste innovativa tekniken, inklusive nästa generations moln- och mobila lösningar när både studenter och lärare förväntar sig att kunna använda sina egna enheter på plats
  • Skrivare och utskrift brukar missas när skolor tänker på hur de ska minska sina utsläpp, vilket innebär att tillfällen att spara ström och pengar missas

Hur OKI kan hjälpa dig förbättra verksamheten

Effektivt skriva ut, bedöma, utvärdera och hantera dokument för registrering och utvärdering

Regelbundna prov fokuserar på inlärning och utvärdera elevens kunskaper men de är ofta tidsödande och kan leda till kostsamma förtryckta blanketter.


MFP-programvara anpassade för utbildningar som är enkla att konfigurera och perfekta för ansökningsprocesser, utvärderingar och registrering av nya elever gör det lätt att skriva, skanna och individuellt betygsätta prov, vilket sparar både tid och pengar samt skapar en mer detaljerad bedömning av elevens prestationer.  

Full kontroll över avdelningens utgifter

Med utbildningsbudgetar som blir allt tajtare, måste personalen övervaka och redovisa utgifterna på avdelningsnivå. 


Det kan betyda begränsning av användarbehörigheter och implementering av volymbegränsningar via ett utskriftshanteringssystem. På universiteten begränsar ett batchsystem studenternas utskriftsvolymer efter tillgänglig kredit. 


Smarta MFP-paneler fungerar också som ett gränssnitt för att granska utskriftsköer och övervaka användarkvoter, kortläsare kan fungera som autentiseringsenheter medan skrivare har möjlighet att använda QR-kodsetiketter som läses in via smartphones.

Anslut prestanda med den senaste tekniken

BYOD-trenden (bring-your-own-device) har medfört att eleverna i skolor och på universitet tar med sig sina egna bärbara datorer, surfplattor och smartphones för att komma åt dokument och information, vilket minskar IT-kostnaderna och ökar användarnas engagemang. 


Google Cloud Print- och AirPrint-förberedda OKI-enheter gör det möjligt att skriva ut när du är på språng.

 

Möjligheten att lagra dokument i molnet av lärare eller professorn och skriva ut på begäran av studenterna på smarta multifunktionsskrivare kan också vara mer kostnadseffektivt än utskrift av flera kopior vilket leder till mindre slöseri och färre förseningar. 

Håll ned kostnaderna och gör utskriften mer hållbar med miljöinitiativ

Många skolor och högskolor kan göra besparingar genom att tillämpa en mer miljövänlig metod för utskrifter. 


Bland de energibesparande programmen som finns i OKI:s enheter kan nämnas "djupt viloläge" som sänker energiförbrukningen till ett minimum och "automatisk avstängning" som automatiskt stänger av enheten efter en längre period utan användning. 


Standardutskrift i svartvitt och dubbelsidigt samt övergång till hanterade dokumentlösningar kan också bidra till att minska driftskostnaderna.

Snabböversikt av dina fördelar

  • Gör provbedömning och antagningar mer effektivare, spara på utskriftskostnaderna och externa förtryckta blankettkostnaderna och få mer synlighet och förståelse för elevernas prestationer
  • Ta kontroll över utskriftskostnader, övervaka och redovisa utgifterna på avdelningsnivå
  • Molnbaserad lagring och mobil utskrift på begäran via OKI-enheter ger en kostnadseffektiv dokumenthantering och gör det möjligt för studenter att använda sina egna enheter
  • Genom att kombinera hanterade dokumentlösningar med miljöanpassade utskriftsprogram, kan man erhålla energibesparingar och få kostnadseffektiva utskrifter   

Boka rådgivning

Om du behöver ytterligare information eller om du vill boka in ett möte med någon av våra experter, tveka inte att kontakta oss.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.