Branschlösningar

OKI-lösningar för kemikaliebranschen


Chemical-Top-Banner

Historiskt sett har lokala och regionala standarder använts för att identifiera farliga egenskaper hos kemikalier, känt som klassificeringar. Variationer på hur man identifierar egenskaperna för kemikalier och tillhörande risker överförda till användarna genom etiketter och datablad för materialsäkerhet (MSDS) var förvirrande. 


Dessa inkonsekvenser undanröjdes 2008 för rena kemikalier och 2015 för blandningar och föreningar. Nationella tillsynsmyndigheter tvingade fram nya FN-direktiv för att implementera ett globalt harmoniserat system (GHS) för kemisk klassificering och märkning. 


För att kunna uppfylla detta mandat, har företag och organisationer varit tvungna att ändra sina märkningsprocesser eftersom det nya GHS-systemet krävde att varningssymboler, kallade piktogram, ska omges av en röd romb. För första gången var etiketter utskrivna i två färger tillåtna. Tidigare var etiketter svartvita. GHS styr även storleken på etiketten beroende på volymen i behållaren och informationen som tillåts på en etikett.  


Dessa regler kan göra det opraktiskt att hålla förtryckta etiketter i lager med varierande antal röda romber i flera storlekar. Dessutom kan kraven på täta mindre upplagor av specialtillverkade etiketter resultera i ekonomiska konsekvenser för företag om det inte hanteras noggrant. 

 

Primära utmaningar

  • GHS-kompatibla identifieringsetiketter ska skrivas ut i två eller fler färger i en rad olika storlekar, från A8 till A5, med mellan ett och åtta piktogram, tillsammans med information om risker och flera språk, beroende på destination
  • Etiketter för farliga ämnen som transporteras på fartyg och flygplan måste också följa IATA:s (International Air Transport Authority) och IMO:s (International Maritime Organization) föreskrifter. BS5609 säkerställer efterlevnad med IATA- och IMO DG-förordningar, vilket innebär att kemiska etiketter måste vara tillräckligt tåliga för att fortfarande vara läsliga efter tre månaders nedsänkning i havet och förbli beständiga mot nötning, efter exponering för solljus, luftföroreningar, extrema väderförhållanden och andra krävande miljöer. En prisvärd lösning krävs som möjliggör lagerhantering med enstaka tomma etikettmaterial som uppfyller alla krav och som inte kräver investeringar i dyra, specialiserade termiska etikettskrivare
  • Tänk inte bara på skrivarsystemet utan även vilka media som används för att producera kemiska etiketter som uppfyller kraven

Hur OKI kan hjälpa dig förbättra verksamheten

Heltäckande regelefterlevnad

GHS-överensstämmelse

GHS-kompatibla etiketter kan skrivas ut på OKIs BS5609-godkända skrivare vilket garanterar överlevnad i de mest krävande miljöer inklusive lång nedsänkning (minst tre månader) i havet eller snabb förslitning på grund av sandnötning.


OKI erbjuder ett brett sortiment av högpresterande färgskrivare för att hantera all utskrift av etiketter för farliga kemikalier, vilket eliminerar behovet av att köpa en dyr specialiserad termisk etikettskrivare. Alla OKIs BS5609-kompatibla skrivare har genomgått oberoende tester av Print Industry Research Association (PIRA) och befunnits uppfylla BS5609 Part 3 för Avery-godkända material.


För extra sinnesro erbjuder OKI en utökad 3-årig garanti utan extra kostnad, allt du behöver göra är att registrera din produkt inom 30 dagar från inköpsdatumet. 

Skriv ut vid behov

Skriv ut vid behov

Företag och organisationer som implementerar GHS behöver möjligheten att skriva ut korta serier av kompatibla, skräddarsydda etiketter på begäran, vilket minskar kostnaderna och förenklar lagerhantering.

   

OKIs utbud av BS5609 (Part 3)-kompatibla skrivare, erbjuder flexibiliteten att skriva ut valfri storlek mellan A7 till SRA3 i fullfärg, vilket ger extra möjligheter för varumärkesbyggande. Företag kan skriva ut med vetskapen om de uppfyller alla GHS-förordningar. 

En heltäckande lösning

En heltäckande lösning

Även om företag måste tänka på sina utskriftsprocesser och se till att de har de rätta verktygen, bör utskrift av kemiska risk-etiketter inte kräva användning av en separat och särskild skrivare.  


Genom att tillhandahålla en helt ackrediterad lösning för kompatibla etiketter, har OKIs BS5609-godkända färgskrivare också förmågan att hantera vardagliga kontorsutskrifter, inklusive datablad om materialsäkerhet. Nu behöver företag inte längre flera enheter för att uppfylla kraven för alla avdelningar. OKIs skrivare är en mycket kostnadseffektiv, heltäckande utskriftslösning.

Efterlevnad och kontinuitet

Efterlevnad och kontinuitet

Utvalda OKI-färgskrivare i C6/C7-serien och C900/9000 serien (SRA3), kombinerat med OKI-godkända etikettmedia, ger en tillförlitlig och helt garanterad lösning på kemikaliemärkningsbehoven. Utöver tillförlitlig och problemfri drift, garanterar användningen av OKI-godkända etiketter regelefterlevnad och kontinuitet för alla led mellan tillverkare och slutkund.

Snabböversikt av dina fördelar

  • Kontroll av lager via kostnadseffektiv, enkel utskriftslösning ger stor flexibilitet för vardagliga kontorsutskrifter och undanröjer behovet av dedikerade och dyra termiska etikettskrivare
  • Fullständigt uppfyllande av GHS, International Air Transport Authority och International Maritime Organizations DG-regler för märkning och transport av farliga kemikalier
  • Etiketter som uppfyller kraven på slitstyrka av BS5609 (Part 3) och regler för farligt gods (DG)
  • En pålitlig och helt garanterad lösning

Boka rådgivning

Om du behöver ytterligare information eller om du vill boka in ett möte med någon av våra experter, tveka inte att kontakta oss.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.