Multifärgfunktion

WOGEM

En icke-vinstdrivande fastighetsutvecklare som specialiserat sig på byggande och skötsel av hyreslägenheter för lokala offentliganställda.


OKI levererar framtidssäkra system och tidsbesparande processer till WOGEM

WOGEM ansvarar nu för runt 5 000 administrativa enheter. Femton anställda hanterar frågor från nuvarande och blivande hyresgäster, leder bygg- eller moderniseringsprojekt och hanterar inköp, underhåll, administration samt fakturering. Med otaliga processer, många olika metoder för att leda projekt och därmed ett stort behov av dokumentation krävs system med höga prestanda för att skriva ut specifikationer, att skriva ut, skanna och kopiera i det dagliga kontorsarbetet och skriva ut storformatsdokument, som projektfiler. WOGEMs CEO introducerade ett modernt och smart IT-system i företaget och som en del av processen bad han OKI om ett expertutlåtande om den interna infrastrukturen för utskrifter. Flaggskeppet i den nya lösningen är OKIs multifunktionsskrivare med smart Extendable Platform (sXP) som sparar tid tack vare ett optimerat arbetsflöde, ökad transparens och kostnadskontroll, standardiserad användning av enheter och förbättrad logistik för förbrukningsartiklar. 
 
"Det var hög tid för oss att modernisera våra 'traditionella' procedurer. OKI-enheterna stöder vårt arbetsflöde och kan smidigt integreras med våra IT-processer." Philipp Seifert, CEO, WOGEM.
 
Ladda ned hela fallstudien och ta reda på hur OKI med sina lösningar för dokumenthantering kunde uppfylla WOGEMs krav.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.