Multifärgfunktion

Caso práctico de Proxy Biomedical

Ledande innovatör inom medicinska produkter med hjälp av patenterad biomaterialteknik


OKI fixar utskriftshanteringen på Proxy Biomedical

Proxy Biomedical
Proxy Biomedical ligger i Spiddal på Irland och är en ledande innovatör inom utvecklingen av nästa generations medicinska produkter med hjälp av patenterad biomaterialteknik. Enligt Kieran Maloney, teknik- och driftchef på Proxy Biomedical, skiljer sig företaget inte från andra små och medelstora företag av samma storlek när det gäller utskrifter. Personalen på 26 personer – som arbetar inom produktion, teknik, planering och bokföring – hade de vanliga problemen och problem som kommer med en samling åldrande skrivarenheter. Efter att ha blivit övertygad av IT-specialisten TecSupport om fördelarna med Managed Print Services (MPS) bjöds OKI in för att utvärdera Proxy Biomedicals utskriftsprocesser. Efter utvärderingen presenterade OKI ett förslag för Proxy Biomedical om vilka fördelar de skulle få om de använde MPS. Vanligtvis anser kunder att kostnadsbesparingar är den största fördelen men i det här fallet var det att den gamla utrustningen ersattes med ny och dessutom att underhåll och förbrukningsvaror inkluderades i kontraktet.
 
"Skulle jag rekommendera OKI? Det skulle jag. Mycket administrativt arbete har nu lagts ut, vi sparar både pengar och tid och dessutom slipper vi problem med och kostnader för underhåll." Kieran Maloney, teknik- och driftchef, Proxy Biomedical
 
Hämta den fullständiga fallstudien och ta reda på mer om hur Proxy Biomedical drog nytta av uppgraderade maskinvaru- och fjärrhanteringsfunktioner.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.