Multifärgfunktion

Leonding – fallstudie

Lokala myndigheter för staden Leonding, Österrike


Leondings osynliga hjälpare – Expertutskriftslösningar för förbättra effektivitet

Precis som alla lokala myndigheter, sätter staden Leonding stort värde i att kunna stödja sina medborgare. För att en upptagen myndighet ska kunna uppfylla sina åtaganden samtidigt som man håller sig inom budget och strävar efter bästa miljöpraxis, krävs en effektiv utskriftsinfrastruktur i hela verksamheten. Innan man gick över till att arbeta med OKI, uppgick antalet skrivare och kopiatorer som användes i Leondings stadshus och dess barnomsorg till hela 164 enheter. Leondings stadshus hade flera viktiga krav i åtanke när de letade efter rätt lösning på deras utskriftsproblem: kostnadsbesparingar, optimerat arbetsflöde, minskad central lagerhållning för förbrukningsartiklar, ett lättanvänt onlinebeställningssystem, en sammanhängande systemstruktur och möjligheten att hantera service och reparationer externt via en enda kontaktpunkt. Tillsammans med OKI:s specialister togs ett koncept fram som uppfyllde deras krav samtidigt som hänsyn togs till eventuell påverkan på miljön.
 
”Vår personal såg att installationen gick helt utan komplikationer. Vi är glada att ha undvikit onödiga kostnader samtidigt som vi förbättrade effektiviteten för både vår stad och miljön." Martina Modl, projektledare, lokala myndigheter i Leonding
 
Hämta den fullständiga fallstudien och ta reda på mer om hur när Leondings stadshus anammade OKI:s Managed Print Solution man har uppnått årliga besparingar på €11 000.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.