Multifärgfunktion

Dublin Business School

Irlands största privata college


OKI är rätt företag för Dublin Business School

Dublin Business School
Dublin Business School (DBS) är den största privata högskolan på Irland. Som i alla stora organisationer spelar IT en viktig roll i det dagliga arbetet på DBS. Ett IT-område som gav upphov till ett allt större missnöje för skolan var utskrifter, framför allt kostnaderna och användningen. Ormonde talade med DBS:s oberoende och tillförlitliga IT-partner Darren Costello, som har stor erfarenhet av skrivarleverantörer och utskriftshantering. Costello rekommenderade OKI som den troligen bästa Managed Print Service (MPS) att klara skolans behov och genomförde en utvärdering utan att DBS förband sig till något. Ett förslag förbereddes där de identifierade besparingarna per månad, kvartal och år betonades. Hela installationen av 33 nya färg- och svartvita skrivare och multifunktionsenheter tog allt som allt två dagar, vilket var högst anmärkningsvärt eftersom det ägde rum i fem olika byggnader i centrala Dublin.
 
"De planerade månadskostnaderna gick från €2 687 till cirka €1 700. Det motsvarar besparingar på nästan €1 000 per månad. Nu vet vi vad månadskostnaderna är eftersom de är fasta. Det är något som ekonomipersonalen på DBS är glada för." Eddie Ormonde, IT-chef, Dublin Business School
 
Hämta den fullständiga fallstudien och ta reda på mer om hur DBS med OKI:s MPS-lösning kunde göra kostnadsbesparingar på cirka 30 procent. 

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.