Användarvillkor

OKI tillhandahåller denna webbplats till dig som en tjänst. När du använder webbplatsen och informationen på den, innebär det att du accepterar villkoren för användning på den här sidan.


Webbplatsens omfattning

Den här webbplatsen är avsedd att vara till nytta för våra befintliga och potentiella kunder, leverantörer och användare av våra produkter i Europa. Om du vill ha information om OKI:s sekretesspolicy för ditt land ska du bekräfta ditt lokala OKI-verksamhetsbolag via landsväljaren. Om du befinner dig utanför Europa använder du följande länkar som finns tillgängliga via vår webbplats för huvudkontoret:

www.oki.com/us/printing/ >

www.oki.com/jp/ >

Status för information och ansvarsbegränsning

Vi strävar mot att hålla informationen på den här webbplatsen uppdaterad, men vi kan inte garantera att den alltid kommer att vara helt korrekt eller uppdaterad. Vissa produkter eller tjänster kanske exempelvis inte finns tillgängliga i ditt land. Om du vill bekräfta status för någon viss information, kontaktar du ditt lokala verksamhetsbolag via landsväljaren som finns tillgänglig på alla webbplatsens sidor.

All produktinformation här ska endast betraktas som preliminär och kan ändras när som helst. Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar informationen innan du gör en beställning. Ingen information på den här webbplatsen ska betraktas som ett erbjudande, utfästelser eller som en del av ett kontrakt.

OKI ansvarar inte för eventuella förluster eller skador till följd av beroendet av någon information eller programvara som hämtas från denna webbplats, oavsett om det är ett resultat av OKI:s försumlighet, så kontrollera därför all information noggrant. Detta uttalande är föremål för tillämplig lag, och inverkar inte på det ansvar som OKI kan ha enligt brittisk lag gällande dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet.

OKI kommer inte under några omständigheter att hållas ansvariga för indirekta skador eller följdskador, inklusive (endast som icke-begränsande exempel) driftavbrott eller förlorade intäkter.

Användning av cookies

En förklaring av våra cookie-inställningar, hur vi använder cookies och hur du ändrar dina cookie-inställningar finns på

sidan Sekretess.

Programvaruhämtningar

OKI eller dess licensgivare äger upphovsrätten till all programvara som finns tillgänglig för hämtning från denna webbplats. Du får inte använda programvaran om du inte accepterar villkoren i tillämpligt licensavtal, vilket visas under installationen.

Programvaran kan skadas i hämtningen och användning av sådan programvara sker på egen risk.

Upphovsrätt till text och bilder

Upphovsrätten till all text och bilder på denna webbplats tillhör OKI Europe Limited eller dess licensgivare. Du får endast titta på, hämta och skriva ut den för egen användning, och endast cirkulera den inom din egen organisation, men du får inte ändra eller använda den för andra ändamål eller kopiera den till någon annan person eller använda den för kommersiella ändamål utan skriftligt tillstånd från OKI.

Varumärken och produktnamn som nämns i samband med tredjepartsprodukter

”OKI”, OKI-logotypen, OKIPAGE, OKIFAX, OKIOFFICE och MICROLINE är registrerade varumärken som tillhör OKI Electric Company Limited, och används under licens av OKI Europe och dess dotterbolag.

Följande är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör tredje part:

”Microsoft” och ”Windows” (och utgåvor samt versioner av Windows liksom Windows 95, 98, 2000, NT, XP, osv: Microsoft Corporation.

iPad, iPhone, iPod och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

Dessa och alla andra varumärken från tredje part används endast på den här webbplatsen för att hänvisa till varumärkesinnehavaren eller dess produkter. Deras användning är inte avsedd att antyda något samband mellan OKI eller deras produkter och varumärkesinnehavaren eller någon av deras produkter, och inte heller en rekommendation av OKI:s produkter från varumärkesinnehavaren.

Om en OKI-produkt på den här webbplatsen beskrivs som avsedd för användning, eller som kompatibel, med någon produkt från tredje part, avser inte den beskrivningen att antyda att OKI:s produkt på något sätt rekommenderas eller godkänns av en tredje part.

Länkar

Du får endast länka till den här webbplatsen om länken öppnar den tillåtna sida på OKI:s webbplats i ett nytt och oberoende fönster, utan att ram, sidofält, flytande fönster eller annan text eller bild som inte har skapats av OKI visas samtidigt som vår webbplats. Alla länkar som strider mot detta villkor bryter mot vår upphovsrätt på denna webbplats.

Vissa av länkarna på den här webbplatsen tar dig till webbplatser som drivs av tredje part, vilka OKI inte har någon kontroll över. OKI ansvarar inte för något som du finner där eller som händer där. Om du vill använda tredje parts webbplatser kan du behöva acceptera operatörens villkor, och dessa kan vara otillgängliga när du öppnar webbplatsen. Din användning av sådana webbplatser är likväl föremål för ditt godkännande av alla operatörens villkor.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor är föremål för engelsk lag och domstolarna i England och Wales har exklusiv behörighet i alla tvister som härrör från tolkningen eller din användning av denna webbplats.

[Villkoren reviderades 2012-05-26]

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube
>

Copyright ©1995-2021 Oki Europe Ltd. Alla rättigheter förbehållna.