ES9410 DMe


Tillval

Händelse Typ Pris Obs
Extra pappersfack 42831303
Högkapacitetsmagasin 42831503
Finisher 42504403
Finisher 42955703
Sorterare 42832803
Duplexenhet 42797203
40 GB hårddisk 45297501
Hålslagningsenhet (2 hål) 42872901
Hålslagningsenhet (4 hål) 42872904 *1
Banderollfack 42964902

*1 för svenska

Förbrukningsartiklar

Händelse Typ Pris Obs
Svart trumma 44035524 20 000 sidor *1
Gul trumma 44035521 20 000 sidor *1
Magentatrumma 44035522 20 000 sidor *1
Cyantrumma 44035523 20 000 sidor *1
20151216000101104-42931703_fuser.png/42931703_fuser.pngFixeringsenhet 42931703 100 000 sidor *2
20151216000059613-42931603_belt.png/42931603_belt.pngÖverföringsbälte 42931603 100 000 sidor *3
20151216000104382-42869403_wt.png/42869403_wt.pngUppsamlare för förbrukad toner 42869403 30 000 sidor
Häftklamrar 42937603 5 000 häftklamrar x 3 *4

*1 A4 vid 3 sidor per jobb.

*2 100 000 (A4 LEF)

*3 A4 vid 3 sidor per jobb

*4 för intern efterbehandlare

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube

Copyright ©1995-2021 Oki Europe Ltd. Alla rättigheter förbehållna.