Sekretess


OKI utför varken automatisk insamling eller registrering av personuppgifter (det vill säga information om personer som vi kan identifiera) för besökare på webbplatsen.

OKI Europe Limited (vi) har lovat att skydda och respektera din integritet. Denna policy och andra dokument som nämns anger på vilken grund personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss, kommer att behandlas av oss. Läs följande noga för att förstå våra synpunkter och rutiner gällande dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem. Eventuella tvister som kan uppstå över sekretessen kommer att omfattas av denna policy, meddelandet om dataskydd (om sådant finns) som är införlivat i den här webbplatsen och bestämmelserna i engelsk lag. Den registeransvarige är OKI Europe Limited, Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ vid tillämpningen av denna policy.

INFORMATION SOM VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG

Vi kan samla in och bearbeta följande information om dig:
 • Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på vår webbplats www.oki.co.uk (vår webbplats). Detta omfattar information som fanns tillgänglig du då registrerade dig för att använda vår webbplats, prenumerera på våra tjänster, publicera material på vår webbplats eller begära ytterligare tjänster. Vi kan också be om information när du rapporterar ett problem med vår webbplats.
 • Om du kontaktar oss och kan vi föra ett register över den kommunikationen.
 • Vi kan även be dig att göra undersökningar som vi använder för forskningsändamål, men du behöver inte svara på dem.
 • Information om transaktioner som du genomför via vår webbplats och för att slutföra dina beställningar.
 • Information om dina besöka på vår webbplats inklusive, men inte begränsat till, trafik, lokaliseringsuppgifter och annan kommunikationsdata samt de resurser som du använder.  

IP-adresser och cookies

Vi kan samla in information om din dator, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare, för systemadministration och för att rapportera insamlad information till våra annonsörer. Det här är statistiska data om våra användares surfningsåtgärder och -mönster, och de identifierar inte någon specifik person. Av samma anledning kan vi hämta information om allmän Internetanvändning med hjälp av en cookie-fil som lagras på datorns hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till datorns hårddisk. De hjälper oss att förbättra webbplatsen och ge bättre och mer personlig service.

De gör det möjligt för oss att:

 • Uppskatta storleken på målgruppen och användningsmönster.
 • Spara dina preferenser, vilket gör det möjligt för oss att skräddarsy vår webbplats enligt dina individuella intressen.
 • Snabba upp dina sökningar.
 • Känna igen dig när du kommer tillbaka till vår webbplats. Du kan neka att acceptera cookies genom att aktivera inställningen på webbläsaren som gör att du vägrar att acceptera cookies. Men om du väljer den här inställningen är det risk för att du inte kan komma åt vissa delar av vår webbplats. Om du inte har ändrat dina inställningar i webbläsaren så att den nekar cookies, kommer vårt system att skicka cookies när du loggar in på vår webbplats.

Aktivera cookies i webbläsaren

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies som standard, men du kan vanligtvis neka cookies eller selektivt acceptera vissa cookies genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Om du inte vill att vi ska använda cookies i webbläsaren kan du ändra inställningarna i webbläsaren så att den nekar cookies eller talar om för dig när en webbplats försöker skicka cookies till din dator. Men om du inaktiverar cookies kan vissa funktioner på vår webbplats vara otillgängliga för dig och vissa webbsidor kanske inte visas korrekt.

Du kan hitta information om populära webbläsare och hur du justerar dina cookie inställningar på följande webbplatser:

Chrome

Klicka här

Firefox

Klicka här

Internet Explorer

Klicka här

Safari

Klicka här

Android

Klicka här

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Vi använder information vi har om dig för att:
 • Säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på ett effektivt sätt för dig och för din dator.
 • Förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär av oss, eller som vi tror kan intressera dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.
 • Uppfylla våra skyldigheter som följer av avtal mellan dig och oss.
 • Göra det möjligt för dig att delta i interaktiva funktioner i vår tjänst, när du väljer att göra det.
 • Meddelande dig om ändringar i vår tjänst.

Vi kan också använda dina data eller tillåta vissa tredje parter att använda dina data för att ge dig information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig och vi, eller de, får kontakta dig om detta via brev eller telefon. Om du är en befintlig kund kommer vi endast att kontakta på elektronisk väg (e-post eller SMS) med information om varor och tjänster som påminner om de du har köpt vid ett tidigare tillfälle.

Om du är en befintlig kund kommer vi endast att kontakta på elektronisk väg (e-post eller SMS) med information om varor och tjänster som påminner om de du har köpt vid ett tidigare tillfälle.

Om du är ny kund, och då vi tillåter vissa tredje parter att använda dina data, kommer vi (eller de) endast att kontakta dig på elektronisk väg om du har samtyckt till detta. Om du inte vill att vi ska använda dina data på det här sättet, eller om du vill skicka vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföring, kryssar du i relevant ruta i formuläret som vi använder för att samla in dina data.

UTLÄMNANDE AV DIN INFORMATION

Vi kan lämna ut din personliga information till medlemmar i vår koncern, vilket innebär våra dotterbolag, vårt yttersta holdingföretag och dess dotterbolag. Vi kan lämna ut din personliga information till tredje part:
 • I händelse av att vi säljer eller köper företag eller tillgångar, i vilket fall vi eventuellt lämnar ut dina personuppgifter till den potentiella säljare eller köparen av sådana företag eller tillgångar.
 •  Om OKI Europe Limited eller i praktiskt taget alla dess tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter som innehas om kunderna är en av de överförda tillgångarna.
 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för OKI Europe Limited, våra kunder eller andra.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi informerar vanligtvis dig (innan vi hämtar dina data) om vi tänker använda dina data för sådana ändamål eller om vi avser att lämna ut din information till någon tredje part för dessa ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att bocka i vissa rutor i formulären som vi använder för att samla in dina data. Du kan även utöva denna rättighet när som helst genom att kontakta oss på legal@okieurope.com.

Våra webbplats kan emellanåt innehålla länkar till och från webbplatserna för våra partnernätverk, annonsörer och koncernbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ska du vara medveten om att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte kan hållas ansvariga för dessa policyer. Kontrollera dessa policyer innan du skickar personuppgifter till dessa webbplatser.

TILLGÅNG TILL INFORMATION

Du har rätt att komma åt information som innehas om dig. Begäranden om åtkomst till information kan bli föremål för en avgift på 10 pund för att täcka kostnaderna förknippade med att förse dig med uppgifter om den information vi har om dig.

ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

Eventuella framtida ändringar som vi gör i vår sekretesspolicy kommer att publiceras på den här sidan och, när så är tillämpligt, meddelas till dig via e-post. Den här policyn ändrades senast den 26 maj 2012.

KONTAKT

Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och begäranden om denna sekretesspolicy på legal@okieurope.com.

DÄR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Informationen som vi samlar in från dig kan överföras till, och lagras på, en destination utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Informationen kan även bearbetas av personal som arbetar utanför EEA och för OKI. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller bearbetning. Vi tar alla steg som rimligen kan behövas för att se till att dina data behandlas säkert och i enlighet med den här sekretesspolicyn. I fall då vi ger dig (eller när du har valt) ett lösenord som du kan använda för att komma åt vissa delar av vår webbplats, ansvarar du för att hålla lösenordet hemligt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon.

Överföring av information via Internet är inte hundraprocentigt säkert. Vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera säkerheten för dina data som skickas till vår webbplats via Internet – all sådan överföring sker på egen risk. När vi har mottagit din information kommer vi att följa strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube
>

Copyright ©1995-2021 Oki Europe Ltd. Alla rättigheter förbehållna.