Så här är du vaksam mot förfalskningar


supportbanderoll
Oäkta skrivarförbrukningsmaterial är bevisat farliga och innebär intrång i immateriella rättigheter. För att skydda dig introducerar OKI en ny hologrametikett på originalförbrukningsartiklarnas förpackningar.

Vad är piratkopierade skrivarförbrukningsmaterial?

  • Förfalskningar kan vara kopierade förpackningar eller produkter som säljs som äkta förbrukningsmaterial producerade av ursprungstillverkaren (OKI)
  • Förfalskade produkter är ofta tillverkade under dåliga arbetsförhållanden med intäkterna från försäljning kopplad till organiserad brottslighet och terrorism
  • Oäkta skrivarförbrukningsmaterial kan utgöra en verklig fara för din personliga hälsa och säkerhet, för arbetsmiljön och den investering som du har gjort i skrivaren
  • Det är olagligt att medvetet sälja, inneha, använda och distribuera piratkopierade skrivarförbrukningsmaterial
  • Köp alltid dina OKI originalförbrukningsartiklar från en auktoriserad OKI-återförsäljare

Hur ska OKIs nya hologram hjälpa dig att skydda dig?

Den nya hologrametiketten innehåller ett antal viktiga säkerhetsåtgärder som är utformade så att förfalskare inte kan reproducera dem, och de gör det även enkelt att kontrollera äktheten på dina förbrukningsartiklar.

Äkta eller oäkta?

Den nya hologrametiketten ser ut så här:

Kontrollera dina förbrukningsartiklars äkthet på sekunden

De viktigaste visuella säkerhetsfunktionerna är alternerande bilder som visas i rutan till vänster om OKI-logotypen, samt det horisontella bandet bakom säkerhetskoden.

Bild 1. Genom att vrida hologrammet i olika vinklar visas fyra olika bilder.

Bild 2. Genom att vrida produktens förpackning och hologram 90º växlar det horisontella bandet mellan positiva och negativa bakgrundsfärger.

Om du är osäker på om ovanstående delar fungerar eller är osäker på äktheten för de förbrukningsartiklar du har köpt, kan du klicka här och ange den unika säkerhetskod som visas på hologrammet för att verifiera äktheten.

Klicka här >

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2018 Oki Europe Ltd.