överblicksbanderoll

IDC:s vitbok – "Kvävs era marknadsmöjligheter av ineffektiva affärsprocesser? Kostnadseffektiv utskrifts- och dokumenthantering med smarta MFP:er" 

Vitboken baseras på branschundersökningar utförda av IDC och belyser kraven för förbättrade arbetsflöden inom små och medelstora företag då de bemöter föränderliga företagsbehov, den växande IT-agendan samt nya marknadsmöjligheter.

Nedan listas några av de viktigaste resultaten i rapporten:

  • Det är inte fler än 1 av 3 företag som aktivt planerar för en digital värld för att minska fysisk lagring och öka de anställdas effektivitet - vilket betyder att två tredjedelar kan gå miste om viktiga effektiviseringar när det gäller tid och produktivitet
  • 75 % av den västeuropeiska arbetskraften kommer att vara mobil. För att fortsätta vara produktiva och dra nytta av den mobila arbetsvärlden behöver dagens företag verktyg för att bearbeta och digitalisera dokument från fjärranslutna platser och ge tillgång till korrekt information.
  • Företag drabbas av 20 % produktivitetsförlust varje år som en följd av dokumentrelaterade utmaningar, vilket motsvarar över 2 arbetsmånader per år.
  • Hela 75 % av företagen saknar för närvarande dokumentsäkerhet, trots att ett stigande antal intrång i företags datasystem syns på löpsedlarna
IDC har kommit fram till att smarta MFP-enheter har potential att fungera som en plattform för tillväxt genom att tillhandahålla kostnads- och tidseffektiva arbetsflödeslösningar som förbättrar regelefterlevnad och säkerhet samtidigt som de stödjer verksamhetens mål, t.ex. rörlighet och kostnadsbesparing.
 
I det här avseendet har de potential att bidra till att omdefiniera den dagliga verksamhetens arbetsflöde.
 
Hämta IDC:s vitbok och infografik nu och ta reda på hur smarta MFP-enheter kan vara en intelligent lösning för att förbättra effektiviteten, produktiviteten och säkerheten inom din verksamhet.

Hämta IDC:s vitbok och infografik

Genom att registrera dina uppgifter godkänner du att få framtida meddelanden från OKI angående IDC:s vitbok "Kvävs era marknadsmöjligheter av ineffektiva affärsprocesser? Kostnadseffektiv utskrifts- och dokumenthantering med smarta MFP:er".

*anger ett obligatoriskt fält

Kryssa i rutan om du inte vill ha generella nyheter och information från OKI.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube

©1995-2017 Oki Europe Ltd.