Planerat ledarskap

Vitbok - smartare skrivarhantering

Är det din uppgift att granska eller minska era driftskostnader? Är det din uppgift att minska företagets koldioxidutsläpp?


Om svaret på en av eller båda ovanstående frågor är "Ja" kanske du finner det intressant att veta att ditt företag kan få smart utskrift, kostnadsbesparingar och minskat koldioxidutsläpp genom enkla förändringar i ert utskriftssätt.


"Smartare utskriftshantering - Kontrollera kostnaderna och miljöpåverkan" från mars 2009, visar *Cebr:s utvärdering av potentiella kostnadsbesparingar i hela Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) tack vare effektivare hantering av företags utskriftsfunktioner. 


Utskrift är en viktig del av affärsprocesser och har förändrats snabbt. Den här ändringen har öppnat för nya möjligheter att avsevärt förbättra produktivitet och konkurrenskraft.

Beställ vitboken genom att registrera dig här >

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.