Pressmeddelanden

OKI utnämnt i listan över 2018 Thomson Reuters Top 100 Global Technology Leader

30/01/2018


Utmärker sig med insatser inom innovation, miljöhantering och mångfald på arbetsplatsen

OKI Reuters Topp 100
TOKYO 30 januari 2018  -- OKI (TOKYO: 6703) meddelade idag att det har utnämnts i listan över 2018 års Top 100 Global Technology Leader av Thomson Reuters. OKI utmärkte sig för sina insatser gällande innovation, miljöhantering och mångfald på arbetsplatsen.
 
Studien, som är branschens första helhetsutvärdering av dagens mer än 5 000 ledande teknikföretag över hela världen, använder en datadriven algoritm med 28 parametrar. Metodiken, som utvecklats av Thomson Reuters, baseras på åtta grundpelare för prestanda: Finansiella prestanda, hantering och investeringstillförlitlighet, risk och uthållighet, juridisk regelefterlevnad, innovation, människor och socialt ansvar, miljöpåverkan samt rykte. Bland dessa grundpelare utmärkte sig OKI inom innovation, miljöpåverkan samt när det gäller människor och socialt ansvar.
 
"Vi är stolta över att vara erkända som ett företag i listan över Top 100 Global Technology Leader av Thomson Reuters. Den här utmärkelsen grundar sig i vår ständiga strävan efter att främja patentansökningar i IoT-området, minska miljöutsläppen och upprätthålla arbetstillfredsställelsen och uppmuntra mångfalden på arbetsplatsen", säger Shinya Kamagami, VD för OKI. "Vi är det ledande företaget när det gäller att tillhandahålla sådana avancerade tekniska produkter som bankomater med inmatningsfunktion, VoIP- och kundtjänstsystem. Alla dessa ansträngningar baseras på företagsfilosofin som strävar efter att skapa överlägsna nätverkslösningar och erbjuda förstklassiga informations- och kommunikationstjänster globalt för att tillmötesgå de olika behov som vi möter i informationssamhället. Vi strävar efter att stödja sociala infrastrukturer inom trafik, konstruktion, katastrofprevention, medicin, ekonomi, detaljhandel och tillverkning, bland många andra, där vi utnyttjar vår egen IoT-teknik, inklusive trådlöst 920 MHz-band för multisegmentskommunikationssystem och optisk fiberavkänning".
 
Fortsättningsvis strävar OKI-koncernen efter att påskynda utvecklingen mot en säkrare och mer praktisk infrastruktur för kunderna och samhället i sin helhet via de japanska begreppen "Mono-zukuri" och "Koto-zukuri", liksom att förbättra innovationsdrivna system. Uppmuntrade av det här erkännandet fortsätter OKI att förfina företagets värderingar och hjälpa till att skapa ett hållbart samhälle.
Besök http://tr.com/top100tech för att komma åt den fullständiga rapporten och se hela listan över 2018 Thomson Reuters Top 100 Global Technology Leaders.

Om OKI Electric Industry (OKI)

OKI Electric Industry grundades 1881 och är Japans ledande telekomtillverkare inom infotelekombranschen. OKI med huvudkontor i Tokyo, Japan, tillhandahåller högklassiga produkter, tekniker och lösningar till kunder via sina infotelekomsystem och skrivarverksamheter. De olika affärsenheterna arbetar synergistiskt för att marknadsföra spännande nya produkter och tekniker som uppfyller ett brett spektrum av kundbehov inom olika områden. 

Obs!
Namnen på de företag och produkter som nämns i det här dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag och organisationer.

Om Thomson Reuters

Thomson Reuters är världens ledande källa till nyheter och information för professionella marknader. Våra kunder förlitar sig på att vi levererar den information, teknik och expertis de behöver för att hitta tillförlitliga svar. Verksamheten har använts i mer än 100 länder.

Mediakontakter:

OKI Europe Ltd 
Pamela Ghosal
pr@okieurope.com 
+ 44  (0) 208 2192190

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.