Protecting_Our_Planet

Miljö

Rädda planeten


Aktiviteter för trädplantering

I juni 2015 planterade OKI Data 300 mangroveträd längs kusten i provinsen Chonburi i östra Thailand, där vi har en produktionsanläggning. 


För åttonde året i rad deltog 81 anställda från OKI Precision (Thailand) i detta årliga evenemang som syftar till att bevara den naturliga miljön.


Mangroveträd som täcker ett område på 400 m² förväntas utgöra en rik livsmiljö för många djur och hjälper till att förhindra de naturkatastrofer som orsakas av flodvågor och tsunamis.


OKI-koncernen kommer fortsättningsvis att delta i lokala miljöskyddsverksamheter för hållbar förvaltning och skydd av skogar runt om i världen.

Evenemang för utsläpp av fiskyngel

OKI Electric Industry (Shenzhen) Co., Ltd. anordnade ett evenemang för utsläpp av fiskyngel för att fira FN:s Världshavsdagen vid Dongshan Pearl Island i Shenzhen (Kina) för att skydda ekosystemet och bidra till den lokala regionen.


64 anställda och deras familjer deltog som frivilliga i evenemanget, där man släppte ut 150 000 ungfiskar, inklusive japansk svart havsruda, smörfisk och japansk havsabborre, i Daya Bay från Nan’ao-halvöns västkust.


I takt med att den kinesiska ekonomin har utvecklats snabbt under de senaste åren har även oron över det marina beståndet i regionen ökat. 


Överutveckling, oreglerat fiske och utsläpp av förorenat vatten har orsakat en väsentlig förändring av det marina ekosystem och gett upphov till dessa problem.


Evenemanget planerades i enlighet med OKI-koncernens miljöpolicy och i samarbete med NPO Blue Ocean Environment Protection Society, som fokuserar specifikt på skydd av den biologiska mångfalden och hållbar användning. 


På dagen för evenemanget släpptes fisk ut under ledning av experter vid Dongshan Pearl Island, vilka som hade utsetts av Shenzens havsadministration. 


Evenemanget syftade till att öka medvetenheten och att hjälpa till att förbättra skyddet av det marina ekosystemet.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.