Vision2020

MILJÖVISION 2020


OKI:s miljöprogram – vision 2020

OKI-koncernen bidrar till att skapa en bättre global miljö för framtida generationer. Koncernen arbetar aktivt med att främja miljöskydd och implementera aktiva åtgärder för att uppnå sina mål till 2020 genom fyra viktiga teman: ”genomförandet av samhällen med låga koldioxidutsläpp”, ”förhindrande av förorening”, ”resurscirkulation” och ”bevarande av biologisk mångfald”.

Genomförandet av samhällen med låga koldioxidutsläpp

Att maximera energieffektivitet i hela verksamheten, samtidigt som man minskar energiförbrukningen och uppnår samhällen med låga koldioxidutsläpp genom att kontinuerligt tillhandahålla miljövänliga produkter och tjänster.

Förhindrande av förorening

Att minska utsläpp av kemiska ämnen som kan påverka människors hälsa och skada miljön.

Resurscirkulation

Sedan 2012 har koncernen arbetat för att öka mängden produkter som kan återvinnas med 25 %. Dessutom arbetar OKI för att öka återvinningen av material och främjar aktivt miljövänliga designer.

Bevarande av biologisk mångfald

Att engagera sig i bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald för att bidra till att förebygga global uppvärmning och förhindra vatten- och luftföroreningar som orsakas av kemiska ämnen, medan man samtidigt arbetar med att utöka återvinningsprocesser.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.