Miljöpolicy


Miljöpolicy

OKI-koncernen fokuserar på att förbättra den globala miljön genom att tillhandahålla produkter och tjänster som hjälper dig att skapa en bättre värld för framtida generationer.  

Koncernen har gjort globalt miljöskydd till en av dess prioriteringar och arbetar för att erbjuda miljövänliga produkter och tjänster inom alla sina affärsprocesser, från produktplanering till tillverkning och underhållsverksamheter. Man arbetar dessutom med att spara energi och resurser och vidtar åtgärder för att förbättra materialåtervinning. 


Alla OKI:s ansträngningar mot biologisk mångfald, bevarande och hållbarhet följer miljölagar och samverkar med andra miljösatsningar som OKI-koncernen ställer upp på.


OKI-koncernen inser värdet i att göra ett bredare bidrag till samhället genom att stödja miljöinitiativ.  Det innebär att man arbetar för att bedöma sin miljöprestanda och kommer även i fortsättningen att titta på hur man kan förbättra sin verksamhet.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.