Eco-friendly-technology

Miljö

Miljövänlig teknik – skyddar miljön


Återanvändning och återvinning

OKI främjar insatser för att förlänga komponenternas livslängd, minska antalet delar som går till spillo och utveckla produkter som förenklar demontering och återanvändning.


Under 2006 har vi uppnått ett totalt återvinningsförhållande för produkter på 74 %, och vi har minskat mängden material som används för att kunna göra återanvändning och återvinning enklare. 


Vi har också utvecklat materialmärkning i linje med ISO 11469 för att ytterligare främja återvinning.

Bevara resurser

OKI arbetar för att spara resurser inom både maskin- och programvaruutveckling genom att göra produkter mer kompakta, förbättra tekniker för förbrukningsartiklar och ständigt förbättra skrivardrivrutiner.


OKI:s egna digitala LED-teknik minskar mängden plast som används i skrivare och gör dem mer kompakta. 


Dessutom minskar funktionen för dubbelsidig utskrift i våra skrivare pappersåtgången och tonersparfunktion minskar tonerförbrukningen, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan.


Dessutom är OKI:s färgskrivare utformade för att kunna separera tonern från trumman, som har olika nya bytesscheman. 


Detta garanterar fullständig användning under livslängden på varje trumma och minskar eventuellt spill p.g.a. kassering av trummor som fortfarande kan användas.

Spara energi

OKI utvecklar produkter i linje med det internationella ENERGY STAR-programmet i syfte att spara globala resurser och bidra till att förhindra växthuseffekten.


OKI:s LED-teknik genererar omfattande belysning på mycket lite ström, vilket sparar energi och stöder miljöskydd.


Eftersom utskriftshastighet också påverkar energiförbrukningen har OKI utvecklat en mikrokapseltoner för att begränsa energiförbrukningen vid utskrift, och den minskar energiförbrukningen avsevärt jämfört med konventionella toner.


OKI:s skrivare har också ett djupt viloläge och ekoläge för att minska energiförbrukningen när skrivaren inte används, vilket hjälper dig att spara ström och uppfyller även det internationella ENERGY STAR-programmet.

Enkel avfallshantering

Förenkling av återvinning omfattar minimering av tiden och antalet steg som krävs för att demontera produkter. OKI:s enkla produktdesigner påskyndar den här processen.

Miljöskydd

OKI har upprättat interna system och genomför åtgärder för att uppfylla direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) och direktivet om begränsningar av farliga ämnen (RoHS), vilket är EU:s miljölagstiftning för produkter. 


Vi kommer fortsättningsvis även att gradvis minska användningen av polyvinylklorid.

Långvarig användning

Genom att förlänga livslängden på våra produkter och förbrukningsartiklar bidrar vi till att spara och bevara våra egna och globala resurser.

Emballage

OKI har tagit fram standarder för emballage som motsvarar produktutvecklingsstandarder och sedan 2000 har man använt 100 % återvinningsbart emballage.

Utlämnande av information

OKI offentliggör ett brett spektrum av information om våra miljöskyddsinitiativ och prestationer. 


Genom ett aktivt utbyte av information kommer vi att arbeta för att utveckla ännu mer tillförlitlig teknik och produkter i framtiden.

Kontorsmiljö

OKI:s skrivare återspeglar det höga värdet vi sätter på kontorsmiljöerna där de används. 


Skrivarna är utformade för att uppfylla nationella standarder för elektromagnetiska störningar och säkerhet samt för att begränsa ljudnivåer under användning.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.