Karriärer på OKI

Försäljningsutveckling Key Accounts

2015-11-26


Försäljningsutveckling Key Accounts (internt) kommer att rapportera direkt till chefen för Key Accounts och huvudsyftet med rollen handlar om att identifiera, undersöka, profilera och i slutändan boka möten åt säljgruppens key account managers. Huvudfokus kommer att ligga på utvecklingen av nya slutanvändarrelationer med fokus på återförsäljare.

Huvudansvar:

 • Fokusering på strategisk inriktning mot nya tilltänkta slutanvändarklienter
 • Bruk av databaserna MINT & Avention för att främst identifiera återförsäljare (men även andra vertikala marknader) med rätt storlek och profiltyp i hänsyn till omsättning, antal filialer, företagstyper och andra inbördes likheter med befintliga eller målkunder.
 • Strategisk inriktning på nya tilltänkta slutanvändarklienter.
 • Att aktivt främja och föreslå affärslösningar med programvara, maskinvara och arbetsflöde.
 • Huvudfokus på återförsäljare och den offentliga sektorn.
 • Marknadsföra OKIs MPS-lösningar.
 • Bedöma slutanvändarens behov och kategorisera slutanvändare som inne eller ute medan alla data registreras i CRM.
 • Presentera alternativ för förbättrade affärsresultat som marknadsför värdet i OKIs lösningar.
 • Uppnå och överträffa de aktivitetsmål som anges på kontinuerlig basis.
 • Effektivt och noggrant rapportera alla data som efterfrågas av ledningen i Storbritannien. Arbeta mycket nära account managers i säljgruppen för Key Accounts.
 • Alltid uppdatera företagets CRM-system på ett effektivt sätt.
 • Fungera som stöd åt chefen för Key Accounts vid presentation av övergripande mål och deras bidrag till företagets strategi

Viktiga egenskaper:

 • Utmärkt telefonmanér
 • Skrivarerfarenhet
 • Erfarenhet av säljlösningar
 • Erfarenhet av försäljning till slutanvändare
 • Erfarenhet av försäljning på detaljhandels- och företagsmarknad önskvärt.
 • Dokumenterade meriter från konsekvent överträffade mål
 • Förmåga att utveckla relationer med nya kunder
 • En grundlig insikt i profilering av slutanvändare/företagskonton i fråga om generella IT-trender, värderingar, relationer och framtida inriktning
 • Kännedom om konkurrenters produkter och MPS-förslag

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.