Εμπορικά Σήματα και Άλλες Πληροφορίες

Η επωνυμία OKI είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Oki Electric Industry Co., Ltd.

Η επωνυμία ENERGY STAR είναι εμπορικό σήμα της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista και Internet Explorer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.

Οι επωνυμίες Apple, Macintosh, Mac και Mac OS είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Τα iPad, iPhone, iPod, iPod touch και Safari είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Air Print logo

Το AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Οι επωνυμίες Google, Google Docs, Android και Gmail είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Η επωνυμία Google Cloud Print είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

Τα Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript και Reader αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Το FeliCa είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Το MIFARE είναι εμπορικό σήμα της NXP Semiconductors.

Άλλα ονόματα προϊόντων και εμπορικές επωνυμίες είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2014/30/ΕU (EMC), 2014/35/ΕU (LVD), 2014/53/EU (RED), 2009/125/ΕC (ErP) και 2011/65/ΕU (RoHS) του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκαν ανάλογα με την περίπτωση, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, τη Χαμηλή τάση, τον Ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, τα Προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τα παρακάτω καλώδια χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση αυτού του προϊόντος για τις απατήσεις της οδηγίας EMC τήρηση των διατάξεων 2014/30/EU και συνθέσεις διαφορετικές από αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν αυτή τη συμμόρφωση.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΜΗΚΟΣ

(ΜΕΤΡΟ)

ΠΥΡΗΝΑΣ

ΘΩΡΑΚΙΣΗ

Τροφοδοσία

1,8

USB

5,0

LAN

15,0

Τηλέφωνο

3,0

ENERGY STAR

Οι χώρες εφαρμογής του προγράμματος ENERGY STAR είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Ιαπωνία.

Δεν ισχύει για άλλες χώρες.

Αυτό το προϊόν είναι συμβατό μόνο με το ENERGY STARv2.0.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Προσοχή με τη σκόνη γραφίτη:

Εάν τη καταπιείτε, χορηγήστε μικρές ποσότητες κρύου νερού και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ να προκαλέσετε εμετό.

Εάν εισπνευστεί, μεταφέρετε το άτομο σε ανοιχτή περιοχή για καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Εάν εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Η διαρροή πρέπει να αντιμετωπίζεται με κρύο νερό και σαπούνι για την ελάττωση του κινδύνου χρώσης του δέρματος ή των ρούχων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ