Προσδιορισμός ενός θέματος

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και πέντε πρότυπα με διάφορα θέματα και σώματα κειμένου.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές για να επιλέξετε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Ρύθμιση Σαρωτή].

 5. Πατήστε [Διαμόρφωση E-mail].

 6. Πατήστε [Πρότυπο].

 7. Πατήστε [Επεξεργασία Θέματος].

 8. Επιλέξτε έναν αριθμό από το [Θέμα1] έως το [Θέμα5].

 9. Εισάγετε ένα θέμα.

  Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 80 χαρακτήρες.

 10. Πατήστε [OK].

 11. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.