Άδεια Χρήσης

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό ανεπτυγμένο από το Heimdal Project.

Πνευματικά Δικαιώματα (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan

(Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Στοκχόλμη, Σουηδία).

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αναδιανομή και χρήση σε μορφή πηγαίου κώδικα και δυαδικής μορφής, με ή χωρίς τροποποίηση, επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι οι ακόλουθες συνθήκες ικανοποιούνται:

  1. Η αναδιανομή του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρεί την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή τη λίστα προϋποθέσεων και την παρακάτω δήλωση.

  2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, τη λίστα των προϋποθέσεων και την παρακάτω δήλωση στην τεκμηρίωση και/ή σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.

  3. Ούτε το όνομα του Ινστιτούτου ούτε τα ονόματα των συνεισφερόντων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηριχθούν ή προωθηθούν προϊόντα που προήλθαν από το παρόν λογισμικό χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΕΣ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΗΜΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ.

Γνωστοποίηση Άδειας Ανοιχτής Πηγής

Το ακόλουθο ελεύθερο λογισμικό ανοιχτής πηγής περιλαμβάνεται για χρήση του Google Cloud Print. Οι περιγραφές σχετικά με τις άδειες ανοιχτής πηγής έχουν ως εξής.

json-c

Πνευματικά Δικαιώματα (c) 2009-2012 Eric Haszlakiewicz

Η άδεια αυτή χορηγείται, δωρεάν, σε οποιοδήποτε άτομο αποκτά αντίγραφο αυτού του λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό"), να χειρίζεται το Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης , δημοσίευσης, διανομής, παραχώρησης και/ή πώλησης αντιγράφων του Λογισμικού, και να επιτρέπει σε πρόσωπα στα οποία παρέχεται το Λογισμικό να το πράξουν, υπό τους ακόλουθους όρους:

Η παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων και η αναφορά στην άδεια θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλα τα αντίγραφα ή σημαντικά τμήματα του Λογισμικού.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝOI OI ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙONΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Η ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, EITE ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΑΔΙΚΗΜΑ Ή ΟΧΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Πνευματικά Δικαιώματα (c) 2004, 2005 Metaparadigm Pte Ltd

Η άδεια αυτή χορηγείται, δωρεάν, σε οποιοδήποτε άτομο αποκτά αντίγραφο αυτού του λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό"), να χειρίζεται το Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης , δημοσίευσης, διανομής, παραχώρησης και/ή πώλησης αντιγράφων του Λογισμικού, και να επιτρέπει σε πρόσωπα στα οποία παρέχεται το Λογισμικό να το πράξουν, υπό τους ακόλουθους όρους:

Η παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων και η αναφορά στην άδεια θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλα τα αντίγραφα ή σημαντικά τμήματα του Λογισμικού.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝOI OI ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙONΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Η ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, EITE ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΑΔΙΚΗΜΑ Ή ΟΧΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.