Ρύθμιση πλήκτρου συντόμευσης

Μπορείτε να ορίσετε προορισμούς που χρησιμοποιείτε συχνά αποθηκευμένους στη συσκευή όπως το βιβλίο διευθύνσεων στα πλήκτρα απλής αφής. Για κάθε λειτουργία, μέχρι και 40 προορισμοί μπορούν να ρυθμιστούν με τα πλήκτρα απλής αφής.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε [Ρύθμιση Πλήκτρου Απλής Αφής].

 3. Επιλέξτε μια λειτουργία που θέλετε να ρυθμίσετε για τα πλήκτρα απλής αφής.

 4. Επιλέξτε ένα κουμπί στο οποίο θέλετε να ορίσετε έναν προορισμό από το [01:] έως το [40:].

 5. Πατήστε [Αντικατάσταση].

  Μία λίστα με προορισμούς που μπορείτε να καταχωρήστε εμφανίζεται.

  Υπόμνημα

  • Αν πατήσετε [Αντικατάσταση], ένας προορισμός μπορεί να καταχωρηθεί ή άλλος προορισμός μπορεί να αντικατασταθεί από έναν νέο.

  • Εάν πατήσετε [Διαγραφή], ένας προορισμός θα διαγραφεί από το πλήκτρο απλής αφής.

 6. Επιλέξτε έναν προορισμό.

 7. Πατήστε [ΟΚ] όταν η ρύθμιση τελειώσει.

 8. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

  Στοιχείο

  Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση

  Περιγραφή

  Φαξ

  -

  Ορίστε έναν αριθμό φαξ σε ένα πλήκτρο απλής αφής.

  Διαδικτυακό Φαξ

  -

  Ορίστε μία διεύθυνση Ε-mail σε ένα πλήκτρο απλής αφής.

  Σάρωση προς E-mail

  -

  Ορίστε μία διεύθυνση Ε-mail σε ένα πλήκτρο απλής αφής.

  Σάρωση σε Κοινόχρηστο Φάκελο

  -

  Ορίστε έναν κοινόχρηστο φάκελο σε ένα πλήκτρο απλής αφής.