Ονόματα εξαρτημάτων

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει το όνομα του κάθε εξαρτήματος.

Αρ.

Όνομα

1

Κάλυμμα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)

2

Δίσκος εγγράφων

3

Μονάδα σαρωτή

4

Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφων

5

Πίνακας χειριστή

Βασικές Λειτουργίες στον Πίνακα Χειριστή

6

Θύρα USB

7

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων (ΜΡ)

Αρ.

Όνομα

8

Επιφάνεια σάρωσης

Αρ.

Όνομα

9

Επάνω δίσκος εξόδου

10

Δίσκος εξόδου

11

Στήριγμα Χαρτιού

12

Μπροστινό κάλυμμα

13

Μοχλός ανοίγματος μπροστινού καλύμματος

14

Δίσκος 1

15

Άξονας μεγέθους χαρτιού

16

Offline συρραπτικό

Αρ.

Όνομα

17

Σύνδεσμος τηλεφώνου (για σύνδεση εξωτερικού τηλεφώνου)

18

Σύνδεσμος ΓΡΑΜΜΗ

19

Κάλυμμα δίσκου εξόδου

20

Πίσω δίσκος εξόδου

21

Μονάδα διπλότυπου

22

Υποδοχή τροφοδοσίας

23

Κάλυμμα μονάδας ασύρματου LAN

24

Υποδοχή διασύνδεσης δικτύου

25

Υποδοχή διασύνδεσης USB

Αρ.

Όνομα

26

Κεφαλή LED

27

Μονάδα σταθεροποιητή

28

Δοχείο γραφίτη / Τύμπανο απεικόνισης (C: κυανό)

29

Δοχείο γραφίτη / Τύμπανο απεικόνισης (M: ματζέντα)

30

Δοχείο γραφίτη / Τύμπανο απεικόνισης (Y: κίτρινο)

31

Δοχείο γραφίτη / Τύμπανο απεικόνισης (Κ: μαύρο)

32

Κουμπί ανοίγματος