Επεξεργασία βιβλίου διευθύνσεων

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να καταχωρήσετε/επεξεργαστείτε διευθύνσεις e-mail και αριθμούς φαξ στο βιβλίο διευθύνσεων της συσκευής.