Bir Belge Sıkışırsa

Bu bölümde, belge sıkışması meydana geldiğinde neler yapılacağı açıklanmaktadır.