Windows PS Yazıcı Sürücüsü

[Layout] Sekmesi

Madde

Açıklama

1

Baskı yönü

Yazdırma yönünü belirtir.

2

Print on Both Sides

Dupleks yazdırma işlemi gerçekleştirmek istediğinizde bu ayarı belirtir.

3

Sayfa Sırası

Yazdırılacak bir sayfa sırası belirtir.

4

Page Format

Bir kağıt sayfası üzerine yazdırılacak sayfa sayısını ve kitapçık yazdırmayı belirtir.

5

Görüntü düzeni

Ayarlanan düzen için bir örnek görüntü görüntüler.

6

Gelişmiş

Yazdırma kalitesi ve bir kağıt boyutu için ayrıntılı ayarlar yapmanıza olanak sağlar.

[Paper/Quality] Sekmesi

Madde

Açıklama

1

Tray Selection

Kağıt besleme tepsisini değiştirir.

2

Renkli

Renkli veya Siyah Beyaz modu seçin.

3

Gelişmiş

Yazdırma kalitesi ve bir kağıt boyutu için ayrıntılı ayarlar yapmanıza olanak sağlar.

[Job Options] Sekmesi

Madde

Açıklama

1

Kalite

Yazdırma çözünürlüğünü belirtir. [Toner Saving] ögesini ayarlarsanız, toner tasarrufu yapmak için yazdırma yoğunluğu düşer.

2

İş Türü

İş tipini ve yazdırılacak kopya sayısını belirtir.[Job Type Option (İş Tipi seçenekleri)] öğesi [Store To Shared (Paylaşılan İş olarak Kaydet)] veya [Private Print (Özel Yazdırma)] seçilirse kullanılabilir.[Collate (Harmanlama)] onay kutusunu seçerseniz, birden fazla belge kopya birimlerinde yazdırılır.

3

Fit to Page

[Resize document to fit printer page] onay kutusunu seçerseniz, orijinal belgeden farklı boyutta bir kağıda yazdırılır.

4

Filigranlar

Damgalı yazdırmayı kullanmak istediğiniz zaman belirtir.

5

Yer paylaşımları

Yazıcıya önceden yer paylaşımları olarak kaydedilmiş yazdırma biçimlerini yazdırırken ayarlanır.

6

Gelişmiş

Diğer yazdırma seçeneklerini ayarlar.

7

User Auth

Kullanıcı kimlik doğrulamasını belirtir.

8

Hakkında

Yazıcı sürücüsünün sürümünü görüntüler.

9

Varsayılan

Sekmedeki ayarları varsayılan ayarlarına sıfırlar.

[Renk] Sekmesi

Madde

Açıklama

1

Renkli Mod

Renkli yazdırma için renk ayarlarını belirtir.

2

Toner Tasarrufu

Yazdırma sırasında toner tasarrufu yapar.

3

Gelişmiş

Diğer bazı yazdırma ayarlarını yapar.

4

Renk Kartelası

Renk Kartelası Yardımcı Programını başlatır.

5

Varsayılan

Sekmedeki ayarları varsayılan ayarlarına sıfırlar.