Windows PCL Yazıcı Sürücüsü

[Setup] Sekmesi

Madde

Açıklama

1

Sürücü Ayarı

Ayarlarınızı kaydeder.

2

Görüntü düzeni

Ayarlanan düzen için bir örnek görüntü görüntüler.

3

Ortam

Kağıt boyutunu, türünü, ağırlığını, kağıt besleme yöntemini veya diğer ayarları belirtir.

4

Bitirme Modu

Çok sayfalı yazdırma, kitapçık yazdırma, poster yazdırma veya diğer ayarları belirtir.

5

2 Taraflı Yazdırma (Dupleks)

Dupleks yazdırma işlemi gerçekleştirmek istediğinizde bu ayarı belirtir.

6

Baskı yönü

Yazdırma yönünü belirtir.

7

Renk Modu

Renkli yazdırma ile siyah beyaz yazdırma arasında geçiş yapar.

8

Toner tasarrufu

Toner tasarrufu yapmak için yazdırma yoğunluğunu düşürür.

9

Hakkında

Yazıcı sürücüsünün sürümünü görüntüler.

10

Varsayılan

Sekmedeki ayarları varsayılan ayarlarına sıfırlar.

[Job Options] Sekmesi

Öğe

Açıklama

1

Kalite

Yazdır çözünürlüğünü belirler.

2

Ölçek

Yazdırma büyültme/küçültme oranını belirler.

3

Kopyalar

Yazdırılacak kopya sayısını belirler.

4

İş Tipi

Yazdırma türünü belirler.

5

Gelişmiş

Diğer yazdırma ayarlarını ayarlar.

6

Varsayılan

Sekmedeki her ayar değerini varsayılan ayar değerine sıfırlar.

[Extend] Sekmesi

Madde

Açıklama

1

Fligranlar

Damgalı yazdırmayı kullanmak istediğiniz zaman belirtir.

2

Yer paylaşımları

Yazıcıya önceden yer paylaşımları olarak kaydedilmiş yazdırma biçimlerini yazdırırken ayarlanır.

3

Yazı Tipleri

TrueType yazı tiplerini ve yazıcı yazı tiplerini belirtir.

4

Kullanıcı Doğrulama

Kullanıcı kimlik doğrulamasını belirtir.