Bir Yazdırma İşini İptal Etme

Bir yazdırma işini, söz konusu işi operatör panelinde görüntülenen iş listesinden silerek iptal edebilirsiniz.

Not

 • Makinedeki yazdırılmaya hazır sayfalar iptal edilemez.

 • Dokunmatik panel uzun zamandır yazdırma işleminin sürdüğünü gösterirse, yazdırma işini bilgisayardan silin.

 1. Operatör panelinde (DURUM) düğmesine basın.

 2. [Aygıt Bilgileri] sekmesine basın.

 3. [Job Lists (İş Listeleri)] öğesine basın.

 4. Silmek istediğiniz işi seçin ve ardından [Sil] düğmesine basın.

 5. Onay ekranında [Yes (Evet)] düğmesine basın.

 • Yazdırma İşleminin Bilgisayardan İptal Edilmesi

  Yanlışlıkla bilgisayardan çok miktarda veri gönderirseniz bilgisayardaki yazdırma işlemini iptal edebilirsiniz.

· Windows için

 1. [Start (Başlat)] ögesini tıklatın ve ardından [Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)] ögesini seçin.

 2. Yazıcı simgesini sağ tıklatın ve ardından [See print jobs (Yazdırma işlerini gör)] öğesini seçin.

 3. Yazdırma işlemini iptal etmek istediğiniz dosya adını seçin.

 4. Klavyede <Delete (Sil)> tuşuna basın.

 5. Makinenizin işletim panelinde bulunan ekranı kontrol edin.

  "İşleniyor ..." ya da "Veri mevcut." görüntülendiğinde makinenin işletme panelinde yazdırma işlemini iptal edin.

· Mac OS X için

 1. Apple menüsünden [System Preferences (Sistem Tercihleri)] öğesini seçin.

 2. [Printers & Scanners (Yazıcılar ve Tarayıcılar)] öğesini tıklatın.

 3. Yazıcı simgesini çift tıklatın.

 4. [Open Print Queue... (Yazdırma Sırasını Aç...)] öğesini tıklatın.

 5. Yazdırma işlemini iptal etmek istediğiniz dosya adını seçin.

 6. öğesini tıklatın.

 7. Makinenizin işletim panelinde bulunan ekranı kontrol edin.