Bir Yazıcı Sürücüsü ile Varsayılan Ayarları Değiştirme

Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarları olarak sık kullanılan yazdırma ayarlarını kullanabilirsiniz.

Not

Bu işlev Mac OS X sisteminde kullanılamaz.

Windows Yazıcı Sürücüsü İçin

  1. [Başlat] ögesine tıklayın ve ardından [Aygıtlar ve Yazıcılar] ögesini seçin.

  2. [OKI MC573 * (OKI MC573 *)] simgesine sağ tıklayın ve ardından [Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)]'ni seçin.

    * Kullanılacak bir sürücü türü seçin.

  3. Sürücünün varsayılan ayarları olarak kullanılacak yazdırma ayarlarını yapın.

  4. [OK] ögesine tıklayın.